För gammal lista avgör vem som blir strömlös i Skurup

09735B49-883D-49CF-AAAB-1FA34F90D624_1_201_a

SKURUP. Kommande vinter befaras innebära den värsta elbristen i modern svensk historia. Samtidigt kan Skurupsposten avslöja att kommunens prioriteringslista över elanvändare är för gammal – något som kan göra viktiga verksamheter strömlösa vid elbrist.

Sveriges kommuner har sedan 2011 i uppdrag att göra en lista över vilka delar av samhället som ska prioriteras om det blir elbrist. Listan, som ska uppdateras vart fjärde år, har varit oförändrad i Skurups kommun sedan 2016. 

Sebastian Meglic är säkerhets- och beredskapssamordnare i Skurups och Trelleborgs kommuner. Han säger att arbetet med en ny lista föll bort under pandemin, och att det kan innebära problem med en föråldrad lista.

– Det kan såklart vara problematiskt, men det är bättre än ingenting. Det finns ett pågående planeringsarbete för att förnya listan, men den kommer vara klar först nästa höst. säger han.

Om det tillkommit samhällsviktiga verksamheter sedan listan gjordes 2016 kan de alltså bli utan el – trots att de borde vara prioriterade. Enligt Sebastian Meglic betyder däremot en frånvaro från listan inte nödvändigtvis att man blir bortprioriterad.

– Underlaget för prioriteringen kan självklart ha ändrats sedan 2016, men viktiga elanvändare kan fortfarande ha säker elförsörjning om de ligger på en prioriterad ledning, säger han.

Eftersom det inte går att isolera enskilda användare på elnätet så sker prioriteringen på ledningarna. Din närhet till viktiga elanvändare kan därför påverka huruvida du får el i vinter eller ej. Se faktarutan för viktiga verksamheter du bor nära.

Var elanvändare hamnar på prioriteringslistan bestäms av nationellt fastställda riktlinjer. Dessa är utformade för att säkerställa samhällets funktionalitet och för att främja liv och hälsa.

I Skurups kommun, där samhällsviktiga elanvändare ofta är koncentrerade till större byar, kan därför boende på mindre orter vara först att bli utan ström vid elbrist, enligt Sebastian Meglic.

– Finns där ingen verksamhet som är viktig för att bevara liv och hälsa eller främja samhällets funktionalitet är sannolikheten högre att man blir utan el vid kris.

Vilka åtgärder som kommer att behöva tas i vinter är ännu okänt. Men att samhället står inför en extrem situation är säkert.

– Enligt mina uppgifter har vi aldrig någonsin varit såhär nära risken att bli utan el. Det är därför så mycket fokus ligger på att alla behöver spara på energin just nu.

Vad mer kan man göra som enskild privatperson?

– Man behöver se över sin hemberedskap så att man klarar sig. Jag tycker det är bra att man har så att man klarar sig ett par dagar hemma utan el och rinnande vatten, säger Sebastian Meglic.

 

Text och bild: Oscar Lundberg