Grannar störs av buller från bygget Västeräng

Höga bullernivåer och skakande hus har blivit vardag för flera av grannarna till byggarbetsplatsen Västeräng. Grannar är inte helt nöjda med den nya tillvaron. – De bor bredvid en byggarbetsplats och tyvärr blir det då buller och vibrationer, säger Lars Johansson, projektledare på kommunen. 

Skurupsposten har pratat med flera av grannarna till den stora byggarbetsplatsen Västerängs andra etapp. Åsikterna skiljer sig något åt och vissa ställer sig mer positiva till projektet än andra.

Robert Borg är en av grannarna till det stora bygget.

– De bygger nära huset vilket medför ett fruktansvärt ljud. Ibland har vi behövt höra av oss till kommunen när det varit för högt, säger han.

Efter synpunkter till kommunen har man flyttat fram starttiden en halvtimme och börjar det dagliga arbetet klockan 07.00.

Enligt Lars Johansson som är projektledare för Västeräng har kommunen tagit till olika åtgärder för att säkra bullernivåerna och grannarnas villor.

– Kommunen valde att göra en besiktning på alla hus som gränsar till bygget på Västeräng etapp två. Vi har satt in mätare som mäter vibrationsnivån och som säkerställer att entreprenören Infrakraft inte skapar för stora skakningar, säger Lars Johansson. 

Kommunen kommer även göra en efterbesiktning på alla husen efter att entreprenören Infrakraft är färdiga till sommaren 2023. Detta för att säkerställa att det inte blivit någon skada på villorna under projektets gång.

Utsikten från Robert Borgs trädgård.

Utsikten från Robert Borgs trädgård.

– Även små vibrationer kan göra att det skakar inne i huset. Det behöver inte vara höga vibrationer för att till exempel glas ska börja vibrera, säger Lars Johansson.

Enligt Lars Johansson har kommunikationen mellan grannarna och kommunen varit bra. Kommunen har informerat grannarna via informationsblad som har lagts i brevlådorna. 

– Det är alltid bra med feedback från grannarna så att vi kan göra förändringar. De informerar mig om det händer något tokigt, säger Lars Johansson

Flera av grannarna som Skurupsposten pratat med vill vara anonyma men för flera är det inte bara jobbigt med höga bullernivåer utan även synd att man bygger på bördig mark.

– Vi hade klarat oss utan detta projekt i Skurup. Det är mycket åkermark som går åt till det här projektet och det tycker jag är fel, säger Robert Borg.

Läs också om hur det går för nybygget Västeräng: Kommunen bygger ut- Skurups nya stadsdel börjar ta form

Text: Sofia Widerberg Fisher 

Foto: Fredrik Darlöf Elfqvist