Arrende kan betyda bygge på kvarteret Anna

Kvarteret Anna och Stortorget i Skurup.

Kvarteret Anna vid Stortorget i Skurup.

Turerna kring kvarteret Anna i centrala Skurup har pågått i över 20 år. Men det nya arrendeavtalet mellan kommunen och Bösarps grus och torrbruk kan ge medel till att tomten bebyggs.

Om Bösarps grus och torrbruk får tillstånd av kommunen och länsstyrelsen att bryta grus på sitt arrende, så kallat täkttillstånd, ges ensamrätt att bedriva sin verksamhet över en 25-årsperiod.

Arrendeavtalet, som skrevs i juni i år, gäller samma fastighet som Bösarps för två år sedan ville köpa från kommunen. Som motprestation skulle Bösarps bebygga den sedan 1990-talet tomma tomten vid Stortorget i Skurup, kallad kvarteret Anna.

Överenskommelsen röstades dock ned av kommunfullmäktige samma år. Och Bösarps, som har ägt kvarteret Anna sedan 2009, lade byggplanerna på is.

Leo Larsson, vd på Bösarps, säger att en av anledningarna till att de inte har bebyggt tomten är byggbolagens höga priser till följd av den tidigare högkonjunkturen:

– Skurup är en ort som vi tror mycket på. Vi sonderar nu med olika byggare och håller tummarna för att hitta en lösning under 2023.

Påverkar arrendeavtalet er möjlighet att bygga på kvarteret Anna?

– Både ja och nej. Avtalet bygger på att vi får täkttillstånd, och vi tänker alltid på personalen och vill göra investeringar som bär sig. Men skulle vi om ett år få tillståndet så påverkar det, säger Leo Larsson.

Inför årets kommunval sade nu blivande kommunstyrelseordförande Johan Bolinder (M) att om Moderaterna vann så skulle de återuppta frågan om kvarteret Anna. Men än så länge har ingen kontakt tagits med Bösarps eftersom det nya styret tillträder i januari, skriver Johan Bolinder i ett sms till Skurupsposten.

Johan Bolinder. Källa: Pressbild.

Foto: Pressbild.

 

Johan Bolinder skriver vidare:

”Jag är rädd att det även fortsättningsvis blir en ödetomt eftersom kommunfullmäktige röstade ned vårt förslag som hade gett en byggnation för cirka två år sedan. Men om någon kan lösa knutarna är det nog vi. Vi får se vad framtida samtal kan ge.”

 

Text och foto: Amandus Gustafsson