Kommunen anmäld för bristande vård: ”Något såhär iögonfallande har jag inte sett tidigare”

SKURUP. Efter bristande vård kan en äldre kvinna inte längre gå självständigt. Skurups kommun har anmälts till IVO för bristande vård och ser nu över sina rutiner för att förhindra liknande incidenter.

Förra veckan Lex Maria-anmälde kommunen sig själva till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för allvarlig vårdskada.

En äldre kvinna har fått allvarliga skador när hon vårdades av Skurups kommuns individ- och omsorgsförvaltning.

Anmälan inkom efter att kvinnan inte fått den gångträning som hon föreskrivits för att återfå sin gångförmåga efter en höftfraktur.

Den tidiga rehabiliteringen efter frakturen visade på stora framsteg för kvinnan, som bedömdes kunna gå med rollator med hjälp av personal. Därför ordinerades hon gångträning två gånger dagligen för att återupprätta hennes förmåga att självständigt utföra sina dagliga aktiviteter.

Hon föreskrevs 320 träningstillfällen under våren och sommaren men vid en kontroll i juli upptäcktes att det bara genomförts 53 stycken. 83 procent av vården har helt uteblivit.

– Något sådant här iögonfallande har jag inte sett tidigare, säger Elisabeth Persson, som är medicinsk ansvarig sjuksköterska i Skurups kommun.

Enligt anmälan brast genomförandet av vården redan från starten. Under kvinnans första månad med gångträning, som då var ordinerad två gånger om dagen, genomfördes totalt endast tre träningspass. Under andra och tredje månaden fick kvinnan bara två respektive ett träningstillfälle på hela månaden.

– Kvinnans vård blev bortprioriterad. Har man mycket att göra kanske man skjutit upp det utan att se vidden av konsekvenserna. Ibland senarelägger undersköterskorna träningen och då kan det bli att den glöms bort. Eller så orkar inte patienten senare på dagen, säger Elisabeth Persson.

Hur kunde detta pågå så länge utan att följas upp?

– Vi har sett tendenser att man inte är lika noggrann med ordinationer från fysioterapeuter som från sjuksköterskor, säger Elisabeth Persson och betonar organisationens roll.

– Det beror också på hur vi organiserar undersköterskornas arbete. Om vi kan underlätta med exempelvis digital signering skulle det förbättra den dagliga kommunikationen. 

I anmälan framkommer dessutom att kvinnan, till följd av att hon inte fått den vård som ordinerats, nu inte klarar sina dagliga förflyttningar med rollator, utan måste röra sig med rullstol.

Det står även att hon idag har sämre förutsättningar att uppnå målet som självständig gångare än hon hade när behandlingen påbörjades.

Hur säkerställer ni att något liknande inte sker igen?

Vi ser över prioriteringsordningen för fysio- och arbetsterapeuter på grund av denna specifika händelse. Denna typ av händelser har också gjort att vi ska införa digital signering. Det kommer då komma en varning till personalen om att något missas. Som ett verktyg för att bli påmind, säger Elisabeth Persson.

Text: Oscar Lundberg