Skånska kommuner anmäler sig själva

LexsarahSkåne620SKURUP. 13 av Skånes 33 kommuner har lex Sarah-anmält sig själva för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har mottagit 16 lex Sarah-anmälningar från Skåne under 2015 och 2016. Anmälningarna rör mottagandet för ensamkommande flyktingbarn. De visar på risker för allvarliga missförhållanden.

”Vi har valt att handlägga denna typ av anmälningar lite annorlunda. Mer som ett svar på en information om ett allvarligt läge”, skriver Joonas Terje, enhetschef på IVO, i ett mail till Skurupsposten.

Vanligtvis rör en lex Sarah-anmälan bara en specifik händelse, men kommunernas anmälningar larmar om situationen i stort.
”Det har varit svårt för några kommuner att utreda och åtgärda bristen som en lex Sarah-process egentligen kräver, eftersom mycket av orsaken ligger utanför deras kontroll”, skriver Joonas Terje.

Myndigheten har rapporterat fortlöpande till regeringen. Joonas Terje menar att det har fått konsekvenser:
”Sannolikt har det bidragit till de åtgärder som regeringen vidtagit för att minska antalet personer som kommer till Sverige för att söka asyl”

I Skurups kommun har man gjort två anmälningar under perioden. Lär mer om det här.

Text och grafik: Hanna Hylén