”Från highway till trevlig genomfartsgata”

Södergatan 1

Nu planerar kommunen ännu fler åtgärder för att ytterligare sänka hastigheterna på Södergatan, även om chikanerna och fartkameran haft positiv effekt.

SKURUP. Södergatan ska byggas om efter sommaren. Syftet är att göra det till en säkrare och trevligare plats för alla.

Linnea Roddar är projektledare för Gata och trafik i Skurups kommun. Hon berättar om kommunens planer, som ännu inte är helt spikade. Just nu håller kommunen på att sammanställa detaljplanen– tillsammans med konsulter, räddningstjänst och polis.

– Vi vill också få in åsikter från boenden längs Södergatan, säger Linnea Roddar.

Första etappen, mellan Kristensgatan och Järnvägsgatan, kommer att påbörjas efter sommaren. Andra etappen finns det ännu inget politikerbeslut på.

Linnea Roddar vill se en avsmalnad gata, med cykelbana på ena sidan. Trädplantering och upphöjda korsningar ingår också i planerna.

– Vi vill att Södergatan ska bli en säker gata för alla, fotgängare, cyklister och bilister.

En fartkamera och flera chikaner har satts upp på Södergatan för att minska bilisterna fart. Medelhastigheten har sänkts sedan återgärderna, men Linnea Roddar hoppas på att ombyggnationen kommer att sänka bilisternas fart ytterligare.

– De flesta kör 40 till 50 kilometer i timmen. Någon kör i 80 bara för att det går, för att det är möjligt. Många ser det i dag som en highway. Det vill vi ändra på.

Text och foto: Maja Bergqvist


Fakta

En chikan är ett en form av utbyggnad längs trottoarkanten, så att bilar inte kan mötas. En bil måste lämna företräde.