“Vissa kör i 80, bara för att det är möjligt”

Södergatan

Fartkameran lyser grön och en digital kram delas ut.

SKURUP. En fartkamera som delar ut digitala kramar till alla laglydiga bilister sattes i december upp på Södergatan. Sedan dess har medelhastigheten sänkts.

Tillåten hastighet på sträckan är 40 kilometer i timmen.

Linnea Roddar är projektledare för Gata och trafik i Skurups kommun:

– Vi har också satt upp chikaner längs Södergatan. Vi kan inte riktigt avgöra om det är fartkameran eller chikanerna som gett effekter, men förmodligen är det en kombination av båda.

Medelhastigheten har minskat från 43 kilometer i timmen till mellan 36 och 39 kilometer i timmen, beroende på hur man räknar. Linnea Roddar förklarar att kameran stått på lite olika ställen längs Södergatan.

Mätningar har också visat att bilisterna kör långsammare ner mot centrum än i motsatt riktning.

– De flesta kör 40 till 50 kilometer i timmen. Någon kör i 80 kilometer i timmen bara för att det går, för att det är möjligt, säger Linnea Roddar.

Text och foto: Maja Bergqvist


Fakta

En chikan är ett en form av utbyggnad längs trottoarkanten, så att bilar inte kan mötas. En bil måste lämna företräde.