Endast hälften av nyanlända har fått boende i Skurup

puff-skurupposten

SKURUP. Innan årsskiftet ska Skurups kommun erbjuda bostad till sammanlagt 46 nyanlända. Kommunen har hittills endast funnit bostäder till hälften av de nyanlända.

Skurup blev inför 2016 tilldelad 46 nyanlända som beviljats uppehållstillstånd, men kommunen har hittills endast lyckats placera 24 av dessa i kommunen.

– Om allt går i lås och inga oförutsedda händelser äger rum kommer Skurup klara att ta emot resterande nyanlända innan årsskiftet, säger Klas-Göran Olsson, integrationssamordnare i Skurup kommun.

2017 ska kommunen ta emot och placera totalt 60 nyanlända. Enligt Klas-Göran Olsson är det bostadsmarknaden som är den stora utmaningen.

Hur snabbt nyanlända placeras i kommunen beror på hur bostadssituationen ser ut. Klas-Göran Olsson säger att kommunen kommer göra allt för att kunna finna bostäder till nästa års kvot av nyanlända.

Fakta:
Flyktingmottagande är ett gemensamt ansvar för samhället. Syftet med kommunmottagningslagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Källa: Regeringen.se

Text/bild: Carolina Mårtensson