Nu grävs det för 50 nya jobb

grava

SKURUP. Handelscentret förväntas leda till 50 jobb och dra utomstående till Skurup. Grävandet av nya handelsplatsen vid E65an är igång. 

Projektet att utöka näringslivet runtom Ica Supermarket i norra Skurup har påbörjats.  På ett område lika stort som tre fotbollsplaner skall ett nytt handelscentrum byggas upp. Projektet har diskuterats och bollats fram och tillbaka under en lång tid och har huvudsakligen tre olika parter, kommunen, Ica Fastigheter och konsultföretaget Tam Retail Malmö.

–Projektet har hållit på i många år, det första kontraktet skrevs långt före min tid. Man kan säga att det har diskuterats i minst fem år men att under de sista åren har man jobbat mer aktivt, säger Henrik Lundblad, näringslivstrateg på Skurups kommun.

I dagläget finns det fem butiker som tecknat avtal till handelsplatsen. Det är främst Ica Fastigheter som drar i utvecklingen med hjälp av Tam Retail Malmö som sköter marknadsföringen.

–Bakgrunden var att Ica var de första som etablerade sig i området. Därför var det nog framförallt Ica som var initiativtagare till projektet. Enligt oss var det det, säger Henrik Lundblad.

Avtalet mellan kommun och Ica Fastigheter är i form av en option. Ett avtal som ger Ica Fastigheter rätten att sälja mark till företag som är intresserade att etablera sig i Skurup. Avtalet förenklar processen och får inte Ica sålt marken går optionen så småningom ut. Kommunens finansiella inblandning i projektet är huvudsakligen detta avtal.

–Kommunen säljer rå mark eller byggbar mark men de är inte vi som bygger. Antingen gör butiken det själva eller så gör Ica Fastigheter det. Vi har synpunkter på att det skall hänga ihop med övriga Skurup, då det är ett så pass stort område.

Syfte med projektet är att ha komplementerande butiker till de som finns i centrala Skurup. Henrik Lundblad bekräftar att det finns en risk i att handelsplatsen ”stjäl” konsumenter från centrum.

–Vi har sagt att målsättningen skall vara försäljning av varor som man inte köper dagligen för att undvika det, säger Henrik Lundblad och fortsätter:

–Vår uppgift i kommunen med näringsidkare är att jobba för ett så pass trevligt centrum som vi vill. Det innebär att centrumet vi har inne i byn kan komma att erbjuda annat, som till exempelvis gym.

Projektet har inget satt invigningsdatum utan byggda butiker förväntas öppna etappvis. Utvecklingen ligger i privata aktörers händer.

–Det är inte vi som bestämmer när de skall bygga utan det blir en dialog med företagen, säger Henrik Lundblad.

Text & Foto: Sandra Jakobsson