Hemtjänstens dåliga kontinuitet sticker ut i kommunens granskning

kommunhus

En vårdtagare kan få besök av nitton olika anställda inom hemtjänsten under loppet av två veckor. Skurups kommun tar nya krafttag med problemet efter en ny rapport.

Hemtjänsten i Skurups kommun har för många olika medarbetare per brukare, enligt kommunens granskning. Tidigare i veckan rapporterade Ystads Allehanda att en brukare kan få möta nitton olika personal under två veckor. Med dessa siffror hamnar kommunen bland de tjugofem sämsta procenten i Sverige.

Ola Bentzen, Vård och omsorgschef på Skurups kommun. Foto: Privat

Ola Bentzen, Vård och omsorgschef på Skurups kommun. Foto: Privat

Problemet med ökande sjukskrivningar inom äldrevården och den följande nationella utredningen skrev Skurupsposten om i höstas.

Arbetsmiljöverket inspekterade Skurups kommun i november och lyfte fram att det behövdes bättre rutiner för våld- och hotsituationer och att personalen vill ha mer utbildning för att minska belastningsskador och bättre rapportering av olycksfall.

Ola Bentzen, Skurups vård- och omsorgs chef, menar att det stora antalet vikarier som följer på sjukskrivningarna är en orsak till att för många olika personer går till samma brukare. De ska arbeta med problemet men han kan än så länge inte ge några konkreta exempel.

Ola Bentzen påpekar att veckans rapport är en årlig företeelse i kommunen och inte kopplad till den nationella granskningen. Han vill framhålla att 90 procent av vårdtagarna säger sig vara nöjda med hemtjänsten, i samma granskning.

Farideh Hemati Ehle Foto: Privat

Farideh Hemati Ehle, Enhetschef på Hemtjänst Söder i Skurup. Foto: Privat

Farideh Hemati Ehle, enhetschef på Hemtjänst Söder, säger att de redan är medvetna om problemet och jobbar på lösningar. Men att de behöver se över resurserna för att hur arbetet ska gå till.

Hon anser att ytterligare en anledning är att mängden äldre ökar och att det rubbar balansen mellan mängden vårdtagare och medarbetare.

Farideh Hemati Ehle menar också att medias rapportering av problem inom hemtjänsten har ökat arbetsbördan för personalen, eftersom den negativa uppmärksamheten som riktats mot hemtjänsten är påfrestande för dem.

På Kristallen, en mötesplats för äldre i Skurup, är det sångstund och några seniorer fikar i den tystare delen av rummet.

Brita Kristensson, 76 år, har hemtjänst varje dag. Hon har läst om granskningen i Ystads Allehanda och tycker att resultatet är hemskt.

– Det är bäst med samma, framförallt när det är dusch.

Brita Kristensson menar att skiftande personal försvårar eftersom vissa sätt fungerar bättre för henne och det kan ny personal inte veta om.

Harald Hansson, 87 år, håller med om att det är lättare och tryggare med samma personal, men tycker att det kan vara roligt med nytt folk ibland.

Vid bordet bredvid sitter Olle Andersson, 86 år, han tycker att det kan vara besvärligt men ser inte att det är ett stort problem eftersom han har vant sig.

– Jag är lugn och kan prata med alla, säger han.

Text och foto: Sigrid Törnqvist