Ingen oro för NMR från kommunen

SKURUPI ett brev till kommunen framkom det oro för NMRs framfart. Men kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder känner ingen oro.

”Jag vill definitivt inte att det blir en norm att NMR har sitt fotfäste här och får fritt spelrum” skriver den bekymrade mamman som ifrågasätter hur kommunen jobbar vidare för att förhindra främlingsfientlighet i allmänhet och Nordiska motståndsrörelsen i synnerhet.

Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande svarar i mail till den bekymrade mamman:

”Beträffande NMR kan jag konstatera att Skurup på inget sätt är unika”

När Skurupsposten når Johan Bolinder svarar han på samma sätt.

– Jag upplever inte att det finns en större hotbild i Skurup än i någon annan kommun, säger Johan Bolinder.

Detta trots att Johan Bolinders företrädare Pierre Esbjörnsson (S) lämnade posten som kommunstyrelsens ordförande 2016 efter att hans bil eldats upp på uppfarten och symboler kopplat till nordfront målats på garageväggen.

– Jag lämnar på grund av hot mot mig och min familj, sa Pierre Esbjörnsson till media vid tillfället för sin avgång.

Hans efterträdare Magnus Alm (S) berättar att det fanns en förhöjd hotbild tiden efter men att kommunens säkerhetsavdelning stod i tät kontakt med Säpo och att de individer som ansågs kunna utgöra ett hot var kartlagda. Därmed kände han ingen större rädsla eller oro.

Johan Bolinder vill egentligen inte kommentera arbetet med säkerheten men bekräftar att det förekommer ett säkerhetsarbete.

– Vi har ett säkerhetsarbete i kommunen som syftar till att bedöma alla möjliga potentiella hot så att säga. Det brukar vi aldrig kommentera i media just med hänsyn till att det är uppgifter som inte alla bör känna till, säger Johan Bolinder.


Text:
Daniel Ekberg