På Kristallen får de äldre skina

Inga Olsson på Kristallen

Inga Pettersson besöker regelbundet Kristallens dagverksamhet

Skurup. Över tusen personer över 65 år bor ensamma i Skurups kommun. På mötesplatsen Kristallen erbjuds Skurups seniorer både aktiviteter och umgänge.

Aktivitetshandledarna Annika Olsson och Karin Hansson tar emot på sitt kontor. För tillfället är det paus i aktivitetsschemat, på förmiddagen var det bingo i Kristallens lokaler och snart börjar veckans gudstjänst.

– Det här är en mötesplats för att komma ifrån ensamhet, och en verksamhet som behövs, säger Karin Hansson.

Till Kristallen är alla seniorer över 65 år välkomna, såväl de som bor på Flintebro äldreboende i samma hus som de pensionärer som fortfarande bor hemma. Aktiviteterna är välbesökta och för många ett uppskattat inslag i vardagen.

För Annika Olsson och Karin Hansson är det viktigt att alla som besöker Kristallen känner sig välkomna och inkluderade.

– Vi hälsar alla välkomna personligen och ser till att de känner sig hemma här, säger Karin Hansson.

Inga Pettersson, 82, började besöka dagverksamheten i år och deltar nu i aktiviteter ett par gånger i veckan. Idag är hon här för att gå på gudstjänsten.

– Det bästa är samkvämet, att prata och dricka en god kopp kaffe, säger Inga Pettersson.

Besökarna har själva möjlighet att påverka vilka aktiviteter som kommer med på agendan. Aktivitetshandledarna försöker vara lyhörda för de äldres önskemål, men vissa aktiviteter är svåra att genomföra rent logistiskt.

– Vi fick önskemål om att åka till Köpenhamn, men när det väl var dags var det många som saknade pass och det var även dyrt att åka. Så det blev inget av det, säger Annika Olsson.

För att marknadsföra sin verksamhet samarbetar de tätt med den närliggande vårdcentralen och de har även skickat ut enkäter till kommunens pensionärer.

I takt med att generationerna som besöker Kristallen byts ut ser både Annika och Karin ett behov av att ständigt uppdatera aktiviteterna som erbjuds. I framtiden tror de att många aktiviteter kommer vara mer hälsoinriktade.

– Vi kanske får sluta med hembakat fem dagar i veckan och istället erbjuda något annat, säger Karin Hansson.

(Källa: Statistiska Centralbyrån)

Text och foto: Annie Hansson