”Vi vill ge ett annat perspektiv, så här ser det ut och så här jobbar vi”

SKURUP. På lördag är det öppet hus på brandstationen i Skurup. En iscensatt brand samt olycka kommer att visas upp. Barnen kommer få tillfälle att åka i brandbilen och såklart finns den obligatoriska korven för den som blir hungrig. 

För att vara en deltidsbrandstation får stationen i Skurup in många larm, i snitt får de in ett larm om dagen. Andreas Larsson känner att det är viktigt att visa upp sig från en annan sida än den folk ser när bränder ska släckas. Så därför öppnar Skurups brandstation varje år, med undantag från förra året, sina dörrar för allmänheten.

– Det är för att folk ska få en inblick vad vi sysslar med, på annat vis än att vi kommer ut och hjälper folk i svåra situationer. Att de får se det från ett annat perspektiv ibland, så här ser det ut och så här jobbar vi, säger Andreas Larsson.

Mellan klockan 11 och 15 är allmänheten välkommen, bland annat kommer två uppvisningar äga rum. Det kommer finnas tillfällen få prova på att släcka en mindre brand samt att använda en brandfilt. För de som funderar på att bli en deltidsbrandman, kan man få testa på att göra det obligatoriska testet Rullbandstestet – där man går fullt påklädd på ett rullband.

–Om man nu vill söka hit och kanske jobba här, är det ett lagkrav att klara av Rullbandstestet och det kan man få prova på här på lördag, säger Andreas Larsson

Text: Maria Petersson

jbjbxjax ser fram emot lördagen

Fem brandmän har jour varje dag i Skurup. Idag är Andreas Larsson är en av dem.  Foto: Maria Petersson