Därför ökar viltolyckorna under hösten

Rådjur är mest förekommande i Skurups kommuns viltolyckor. Foto: Wikimedia Commons.

Rådjur är vanligast i viltolyckorna i Skurups kommuns. Foto: Wikimedia Commons.

SKURUP. När höstmörkret faller springer djuren allt oftare över vägarna. Här är vad du ska tänka på om olyckan är framme.

Rådjur, älg, vildsvin, dovhjort och kronhjort. Dessa djur hör till de mest förekommande i kollision med motorfordon. En viltolycka var åttonde minut är genomsnittet i Sverige enligt Nationella viltolycksrådet, och under hösten är det som värst.

Under det gångna året har Skåne län drabbats av 12 677 viltolyckor och 200 av dem skedde i Skurups kommun. Vanligast var kollision med rådjur och därefter vildsvin. Dessutom ligger en av Skånes fem mest drabbade vägsträckor, länsväg 102, delvis i kommunen.

200 viltolyckor involverar 132 rådjur och en örn. Grafik: Nationella Viltolyckrådet.

200 viltolyckor involverar 132 rådjur och en örn. Grafik: Nationella Viltolyckrådet.

Varför viltolyckorna ökar under hösten har flera anledningar. På hösten är pendlingen som tätast under gryning och skymning, samtidigt som djuren är som mest aktiva.

– Det är då djuren känner sig som säkrast, när de skyddas av mörkret. Under dagtid rör de sig inte så mycket, säger den lokala jägaren Tommy Davidsson.

Det är även parningstid för flera av djuren vilket ökar deras rörlighet. Både älg och kronhjort brunstar under stora delar av september och oktober. Även vildsvinen parar sig som mest intensivt under hösten.

Skyldigheten att rapportera kollision mellan motorfordon och vilt finns lagstadgat i Jaktlagen  och Jaktförordningen. Även om djuret inte är synligt skadat eller sprungit iväg från platsen.  Här är vad du som förare ska tänka på ifall olyckan är framme:

  • Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
  • Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
  • Ring 112 och anmäl olyckan.
  • Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
  • Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.
  • Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
  • Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
  • Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.
  • Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
  • Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra

Källa: Nationella Viltolycksrådet.

Text: Nina Davidsson