Inte skottår för alla

WEB_INRIKES

SKURUP. Snön har fallit och kommunens snöröjare har fått bråda dagar. Vissa Skurupsbor kommer få mer hjälp än andra.

Gatukontoret i Skurup har beredskap dygnet runt för att vara redo vid snöfall.

Inne i centrum kommer de större vägarna att prioriteras först. Genomfartsvägarna i Rydsgård, Skivarp och Abbekås ligger däremot på Trafikverkets ansvar.

Men Skurups fastighetsägare kommer inte undan. Det är deras skyldighet att skotta undan snö och is som är ”till olägenhet för gångtrafiken” samt sanda vid halka, skriver kommunen på sin hemsida.

Undantaget gäller de vägar där staten tidigare varit väghållare och kommunen övertagit ansvaret.

Är du en av dem som slipper skyldigheten att skotta? Se på vår karta!

Text: Philip Gadd
Foto: TT