Ungdomarnas mötesplats öppnar för allmänheten

Gummifabriken anordnar öppet hus för att berätta om sitt arbete med kommunens ungdomar.

Gummifabriken anordnar öppet hus för att berätta om sitt arbete med kommunens ungdomar.

SKURUP. På lördag slår allaktivitetshuset Gummifabriken upp dörrarna för allmänheten. Då vill verksamheten berätta om hur de arbetar. Verksamhetschef Tobias Embretsen hoppas på nyfikna medborgare som kan vara delaktiga i att skapa en främjande fritid för unga i Skurup.

Musik, dans, foto, film, teater och styrketräning är några av sakerna ungdomar kan ägna sig åt på Gummifabriken i Skurup. Verksamhetens fokus är delaktighet, och aktiviteterna bygger på ungdomars egna behov och intressen. Verksamhetschef Tobias Embretsen förklarar varför han tror att Gummifabriken är en viktig plats för kommunens ungdomar.

– Fritidsgårdarna behövs för att alla ungdomar ska ha ett alternativ till det vanliga föreningslivet och för att de ska ha en trygg mötesplats.

Varför ungdomarna dras till Gummifabriken skiljer sig åt. Tobias Embretsen berättar att vissa ungdomar kommer för specifika aktiviteter, och att andra kommer för att prata och få stöttning av personalen. En del har det som en mötesplats för vänner eftersom de inte kan träffas hemma.

På lördag bjuds allmänheten in till aktivitetshuset för att få inblick i verksamhetens arbete. Även Gummifabrikens samarbetspartners nattvandrarna och fältsekreterarna kommer vara på plats för att berätta om hur de arbetar.

– Förhoppningen är att det kommer medborgare som är nyfikna, som ställer frågor och tar reda på hur de skulle kunna vara delaktiga för att skapa trygghet och främja fritid för unga, säger Tobias Embretsen.

Just trygghet är ett omdebatterat ämne i Skurup. På sociala medier skrivs det ständigt om hur personer känner sig otrygga i kommunen på grund av ungdomsgäng som är ute på kvällar och nätter. Tobias Embretsen tror på andra metoder än de som hittills använts för att få bukt med känslan av otrygghet.

– Man behöver ha en mer främjande och uppsökande verksamhet i kommunen. Man tittar mycket på hårda metoder som till exempel poliser och väktare, istället för mjuka värden i form av förebyggande arbete.

I dag finns två fältassistenter i Skurup, men Tobias Embretsen hade gärna sett fler personer som arbetar uppsökande med ungdomar i byn.

– Fältassistenter har inte uppdraget att peka finger. Men det är tyvärr dit vi är på väg i dag.

Tobias Embretsen menar att fritidsgårdarna är för underbemannade för att kunna möta kommunens behov.

– Vi är uppe på den röda linjen av hur mycket vi kan hinna med. Vi skulle behöva mer personal och utöka tillgängligheten för fritidsgårdarna i stället för att skära ned.

Text: Alice Mutambala

Foto: arkiv