Kommunen bryter mot lagen

innebild1

SKURUP. Flyktingbarn har blivit placerade i otrygga familjehem av Skurups kommun. Kommunen har därför lex Sarah-anmält sig själva – men menar att de inte hade kunnat göra något annorlunda.

Olämpliga familjehem och akuta omplaceringar. Skurups kommun har brustit i sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn och brutit mot lagen.

Det beklagar Rickard Pettersson, förvaltningschef på individ- och omsorgsförvaltningen i Skurups kommun.
– Det är allvarligt. Vi har inte kunnat säkerställa att barnen har varit trygga i alla fall och det är illa. Vi har brustit i kompetens, säger han.

Under 2015 tog Skurups kommun emot 77 barn. Kommunens egna utredning visade att de inte kunde se till att barnen hamnade i trygga miljöer. Kommunstyrelsen fattade därför beslutet att lex Sarah-anmäla sin egen verksamhet.

Kommunen anser i anmälan att det är den “nationella extraordinära situationen” som har resulterat i att de inte har kunnat ta emot barnen på ett tryggt sätt. Anmälan utreds av Inspektionen för vård och omsorg.

– Vi har brustit, och vi vet hur vi har brustit. Det är lagstiftat att vi ska anmäla när vi gör fel, säger Rickard Pettersson.

Enligt utredningen placerades barn i hem vars lämplighet som ännu inte blivit utredda. Men hur missförhållandena har sett ut vill Rickard Pettersson inte uttala sig om.
– Det har kommit så många ensamkommande flyktingbarn. Det får konsekvenser. Alla har gjort vad de har kunnat, säger han.

För att förbättra situationen ska kommunen anställa fler socionomer och rekrytera fler familjehem inom kommunen. Huruvida det kommer att göra att barnen får ett tryggt mottagande eller inte vet inte Rickard Pettersson.
– Det beror på flödet av ensamkommande barn. Har man en volym som inte är i balans med tillgängliga resurser så får det konsekvenser, säger han.

Skurupsposten har sökt Eva Svanström, enhetschef på individ- och familjeomsorgen utan resultat.

Text: Josefin Nilsson och Hanna Hylén 
Foto: Josefin Nilsson

Senare idag fortsätter Skurupsposten att berätta om hur Skurups kommun brustit i sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn.