Konstig konstbudget

Offentlig konst i Skurup

Offentlig konst i Skurup

SKURUP. Konsten glöms bort och politikerna är oense om var prioriteringarna bör göras. Stort missnöje kring kulturbudgeten sprider sig i kommunen.

Eva-Charlotte Oredsson är kultursamordnare i Skurups kommun och tycker att kulturbudgeten är alldeles för låg.
– Jag kan se de olika kommunernas satsningar och Skurup har aldrig legat särskilt högt.

Framförallt konsten är drabbad, anser hon. Det förekommer konstutställningar ibland, men det måste göras utan pengar. Konstnärer ställer ut sina verk utan ersättning. Vid enstaka tillfällen kan professionella konstnärer som håller föredrag få en mindre peng från kulturbudgeten, berättar hon.
– Man ska följa de avtal som finns. Det är inte rätt att konstnärer inte ska få betalt för sitt arbete.

Avtalet som Eva-Charlotte Oredsson pratar om kallas Medverkan och Utställningsavtalet (MU-avtalet). Det tecknades mellan staten och ett antal konstnärsorganisationer och innebär att konstnärer måste få betalt för sitt utförda arbete. Avtalet trädde i kraft 2009.

Eva-Charlotte Oredsson föreslår enprocentsregeln som ett sätt att finansiera kommunens konst. Regeln är knappast någon nyhet, då den föreslogs redan 1937. Den innebär att vid en nybyggnation ska en procent av budgeten gå till offentlig utsmyckning. Regeln används av två tredjedelar av Sveriges kommuner, enligt en rapport från konstnärsnämnden 2013.

Eva-Marie Engström, service- och förvaltningschef på kommunen delar inte bilden av Skurups kulturbudget som snål. Hon har en övergripande chefsuppgift över Skurups olika kulturprojekt. Hon upplever att politikerna i Skurup har ett stort intresse och satsar på kulturen, till exempel har kulturskolan fått mer pengar på senaste tiden.
– Jag tycker vi har en bra budget. Vi får vara nöjda. Vi är en ganska liten kommun och har ett ganska bra kulturutbud.

Det sammanlagda kulturbudgeten ligger på 1,7 miljoner. Av detta ska löner betalas och många av arrangemangen, till exempel Biorama, allsång i parken, nationaldagsfirandet och kulturpriset har en budget avsatt specifikt för dem. Kvar blir 220 000 kronor ”fria” pengar, som konsten får slåss om mot allmänna kulturarrangemang, föreningar och kulturskolan.

Göran Pettersson (MP) är ordförande på kultur-och fritidsberedningen i Skurup. Han tycker att kulturbudgeten är alldeles för liten och att den ligger väldigt lågt jämfört med andra kommuner. Hans personliga önskan är en miljon extra till kulturen.
– I vårt senaste budgetförslag har vi lagt fram en marginell satsning, men det är inte säkert att vi får igenom den. Vi är en styrande minoritet och de andra partierna vill sänka skatten. Då blir det färre pengar att spendera. Vart ska vi rationalisera då? Många miljoner ska bort..

Det är ingen idé att fråga oppositionspolitikerna, säger han.
– De är politiskt korrekta och säger att de vill satsa på kulturen men sänker sedan våra förslag.

Satsningen på kulturskolan var dock ett undantag, berättar han sen. Där var alla partier eniga.

Sten Hamberg sitter i kulturberedningen för Moderaterna och tillhör alltså oppositionen som Göran Pettersson pratar om. Sten Hamberg tycker inte att det går att jämföra kommunernas kulturbudgetar, eftersom till exempel Ystad behöver mer pengar till sin teater och sitt museum. Han menar också att konstnärer som ställer ut i Skurup har en fördel av att de får ett tillfälle att visa sig. Ett fönster mot en publik, kallar han det.
– Visst hade det varit behändigt att betala dem. Men det är inte aktuellt, säger han.

Sten Hamberg skulle dock rösta för att enprocentsregeln införs, säger han. Han tycker att det skulle vara fint med lite mer offentlig utsmyckning men tycker framförallt att andra delar av kulturen ska prioriteras, till exempel bion.

Text och foto: Sigrid Törnqvist