Med föräldrautveckling på agendan

SKURUP. Tryggare föräldraskap och stärkta relationer till sina tonåringar – det är socialförvaltningens mål när de under hösten anordnar en föräldrautbildning för Skurups kommuninvånare.

Under fem tillfällen i höst kommer föräldrar till tonåringar i Skurup kunna delta i socialförvaltningens nyinrättade föräldrautbildning. I diskussioner och övningar kommer föräldrarna att beröra ämnen som föräldraledarskap, gränsdragning, självkänsla och självförtroende. Socialförvaltningens plan är att kunna hålla föräldrautbildningen varje höst, varvat med en utbildning för småbarnsföräldrar under vårterminerna.

Emma Nilsson, familjebehandlare på socialförvaltningen, berättar om bakgrunden till utbildningen.

– Det dyker upp många frågor om hur föräldrar ska möta sina ungdomar. Vi har märkt att många har liknande frågeställningar och vi tänker att det kan vara till nytta att samlas i grupp, säger Emma Nilsson.

Föräldrautbildningen utgår från ett relationistiskt synsätt med fyra vägledande värderingar – likvärdighet, integritet, ansvar och autenticitet. Emma Nilsson, som ska hålla i utbildningen med sin kollega Annika Nilsson, är övertygad om att denna grund i föräldraskapet gynnar en bättre mental och social hälsa hos barn och ungdomar.

Utbildningen, som snart är fullbokad, har lockat många intresserade föräldrar.

– Fler föräldrar vill utvecklas i sitt föräldraskap. De är nyfikna på hur andra gör och vilka uppfostringsstilar som finns, förklarar Emma Nilsson.

Socialförvaltningens förhoppning med utbildningen är att föräldrarna ska känna sig tryggare i sitt föräldraskap och stärka relationen till sina ungdomar.

– Allt som händer kring ungdomar idag skapar mycket oro hos föräldrarna och då kan intresset bli större att stärka relationen för att minska oron, säger Emma Nilsson.

Text: Alice Mutambala