Medborgarförslag låg på fel bord

Kommunen avslår ett medborgarförslag om sänkt hastighet och vägbulor på väg 737 mellan Mossby och Mossbystrand.

Kommunens arbetsutskott har inte möjlighet att ta beslut över statliga vägar, så ärendet ska nu vidare till Trafikverket.

Boende längs med vägen upplever trafiken som farlig.

– Sen man fick barnen så har jag tänkt på att det går lite fort. Det borde vara 50 hela vägen, säger Annelie Bengtsson.

Barnen är så gamla nu att dom vet att dom inte ska vara vid vägen, säger Annelie Bengtsson.

Barnen är så gamla nu att dom vet att dom inte ska vara vid vägen, säger Annelie Bengtsson.

Text: Robert Olsson
Foto: Ludvig Idoffsson