Omdebatterat avtal kräver nu enighet

SKURUP. Oenighet har gjort att ett nytt avtal med Migrationsverket inte skrivits än. Ikväll tvingas kommunfullmäktige enas i ett beslut.

Avtalet som fördröjts handlar om hur många ensamkommande flyktingbarn kommunen ska ta emot.
Kommunfullmäktige har främst två förslag att ta ställning till under kvällens möte. Huvudförslaget som S, Fp, V och Mp förespråkar är att ta emot 12 barn under nästkommande år.

SD:s motförslag är att helt avstå från att skriva ett nytt avtal.

Under 2014 tog kommunen emot 22 asylsökande barn trots att avtalet gällde 5 barn. Orsaken var nya bestämmelser från Migrationsverket. Missnöjet över detta är roten till konflikten menar kommunjurist Bengt Hagberg.
De nya bestämmelserna gör att Migrationsverket kan placera ut ensamkommande flyktingbarn även i de kommuner som inte skrivit avtal.

–    Fördelen med avtal är att kommunen då i alla fall får ersättning för de ensamkommande barn man har avtal för, säger Bengt Hagberg till Skånskan.

Moderaterna har hittills även haft skilda meningar även inom partiet då Niklas Sjöberg (M) inte velat teckna avtal alls medan bland annat Åsa Ekblad som är Moderaternas gruppledare i kommunfullmäktige, vill ta emot 5 barn.

Kommunstyrelsens ordförande Pierre Esbjörnsson (S) har dock goda förhoppningar om kvällen.

–    Vi har varit oeniga men jag tror att vi ska komma bättre överens i kommunfullmäktige, jag tycker mig se viss enighet över partigränserna, säger Pierre Esbjörnsson till Skånskan.

Isabella Sundell
Fakta om förslag på avtal med Migrationsverket:

Förslag 1
Är tjänstemannaförslaget som kommunstyrelsen bifallit. En överenskommelse om 15 boendeplatser varav minst 12 reserveras för asylsökande barn i åldrarna 0-15 år.

Förslag 2
Kommunen ska avstå från att skriva avtal samt kräva ersättning av Migrationsverket för de 17 barn som år 2014 kom utan avtal.

 

Utskrift

Fakta ensamkommande flyktingbarn:
En person under 18 år som sökt asyl utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.

 

Läs mer om ämnet här.