Ingen plats för ensamkommande

SKURUP. Förra veckans avtal med Migrationsverket innebär att Skurups kommun ska ta emot tolv ensamkommande flyktingbarn under 2015. Svårigheterna med att hitta familjehem och avsaknaden av ett gruppboende gör att kommunen tvingas köpa boendeplatser på andra orter runt om i Sverige.

I augusti 2013 röstade kommunfullmäktige i Skurup ner förslaget om att göra om det gamla vandrarhemmet på Bruksgatan till ett boende för flyktingbarn. Konsekvensen blev att de ensamkommande barnen som kommer till Skurup endast kan placeras i familjehem. I dagsläget finns bara två sådana i Skurups kommun.

– Det har varit otroligt svårt att rekrytera familjehem i Skurup, det är jättesynd. Men i andra kommuner har de ju egna HVB-hem, alltså gruppboenden och där bor ju de allra flesta ensamkommande barn, säger Josefine Mangbo, verksamhetschef för socialtjänsten i Skurup.

Om Skurups kommun inte kan hitta familjehem åt de tolv ensamkommande flyktingbarnen måste de köpa platser, antingen i familjehem eller HVB-hem, på annan ort.

Kenneth Andersson på Migrationsverket är expert på frågor som rör ensamkommande barn. Enligt honom har Migrationsverket inga krav på att barnet måste bo i den kommun som det anvisats till.

– Det vi gör är att vi anvisar barnet till Skurups kommun och då har socialtjänsten där ansvaret för var de placerar barnet. Det är de som ska utreda vilken som är den bästa boendesituationen och har de inga egna familjehem så får de köpa placeringar på HVB-hem i någon annan kommun, säger han.

Josefine Mangbo tycker att det bästa alternativet vore om det också fanns ett HVB-hem i Skurup.

– Det handlar om att matcha behoven beroende på hur gammal man är och vilket behov man har. För en del barn är det bäst att komma till en familj för att integreras i det svenska samhället. Är man lite äldre, runt 16-17 år, är det ofta svårare att integreras och då kanske ett gruppboende är att föredra, säger hon.

Finns det några familjer i Skurup som visar intresse för att bli ett familjehem?
– Intresse finns men det är svårt att rekrytera. Vi kommer få fortsätta köpa platser utanför Skurups kommun som det ser ut nu, säger Josefine Mangbo.

Enligt kommunstyrelsens ordförande, Pierre Esbjörnsson (S), finns inga nya planer på ett HVB-hem i Skurup.

Idag används det gamla vandrarhemmets undervåning av Alléskolan. Övervåningen står däremot tom.

Text: Emma Hedlin och Isabella Sundell

Läs Carina Schembris berättelse om hur det är att vara ett familjehem här.

Fakta: Ensamkommande flyktingbarn
2014 kom 7049 ensamkommande flyktingbarn till Sverige, en ökning med 80 % från 2013.
• 87 procent beviljades uppehållstillstånd
• 90 procent var mellan 13-17 år gamla
• 19 procent var flickor
2015 väntas 8000 ensamkommande barn söka asyl i Sverige.

Fakta: HVB-hem
Förkortning för Hem för vård eller boende. Det är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran.
Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beteendeproblematik.
Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Fakta: Familjehem
Liknar ett fosterhem där det ensamkommande flyktingbarnet tas emot som en ny familjemedlem. En familj kan ansöka om att bli familjehem hos socialförvaltningen. Om familjen anses lämplig erbjuds de ekonomisk ersättning, stöd och handledning av socialförvaltningen.

Källor: Migrationsverket.se, ivo.se, familjehemmet.se.