Nedskärningar på nästan en miljon kan lämna barnen utan kultur

Skurup. Tjänstemän vittnar om personalbrist på kultur- och fritidsförvaltningen. Som en konsekvens har kommunen missat viktiga datum för ansökningar och nätverksträffar. Risken är att barn och unga i Skurup blir utan avgiftsfri kultur nästa år.

 Skurups kommun har haft svårt att söka bidrag och aktivt leta efter kulturutbud på grund av personalbrist sedan i våras. Till exempel har kommunen inte ansökt om scensubventioner, som innebär att region Skåne betalar hälften av utgifterna för  kommunens scenkonst riktat till barn och unga.

 

Martin Kalén är tillförordnad kultur-och fritidschef. Han har dock även kvar sitt nuvarande uppdrag som fritidsstrateg.

Martin Kalén är tillförordnad kultur-och fritidschef. Han har även kvar sitt nuvarande uppdrag som fritidsstrateg.

–Det hänger ihop med att kultursamordnaren och kulturchefen slutade i våras. Vi har inte haft personalstyrkan att söka olika bidrag, säger Martin Kalén tillförordnad kultur- och fritidschef.

Martin Kalén menar att corona satt käppar i hjulet för större arrangemang. Men även planeringsarbetet inför 2021 har tagit stryk av den rådande personalbristen. Kommunen har till exempel inte deltagit på Riksteatern Skånes utbudsdagar, där de får möjlighet att träffa scenkonstaktörer och ta del av deras utbud.

På frågan om huruvida kultur- och fritidsförvaltningen tagit kontakt med några kulturaktörer inför nästa år överhuvudtaget, är svaret detsamma.

–Inom kultur och fritid har vi inte haft möjlighet att prata med några kulturaktörer eller ta del av utbud, säger Martin Kalén,

Trots detta är Martin Kalén är optimistisk och menar att kommunen kommer ha möjlighet att leverera fler kultur- och fritidsaktiviteter under 2021 när den nya chefen är på plats och syftar på att det tillkommer en person till i arbetslaget.

–Snart kommer vi att anställa en ny chef inom några veckor eller någon månad. Då får den sin möjlighet att strukturera upp kultur och fritidsenheten.

Cecilia Dellow är scenkonstkonsulent på Riksteatern Skåne och uppger att kommunen, i alla fall i teorin, kan få överblick av kulturutbudet på andra sätt än utbudsdagarna. Till exempel kan kommunen själva åka runt och titta på föreställningar eller föra en dialog med Riksteatern Skåne.

Men hon menar ändå att kommunens frånvaro på utbudsdagarna är oroväckande.

Cecilia Dellow, scenkonsulent på Riksteatern Skåne.

Cecilia Dellow, scenkonsulent på Riksteatern Skåne. Foto privat.

 

–När utbudsdagarna dessutom streamades 14 dagar efteråt fanns det en större möjlighet även med rädsla för Covid-19 att kunna ta del av utbudet.

Cecilia Dellow har uppmanat kommunen att skicka en representant till utbudsdagarna och uppmuntrat kommunen att göra allt de kan för att säkerställa barnens rätt till kultur. Något som enligt barnkonventionen är lag sedan 1 januari 2020. Hon fick kalla handen av kommunen som sa att de skulle tillfråga bibliotekschefen, som inte hört av sig.

–Det är oroväckande att de inte tar barn och unga på allvar. Det här signalerar ju att de i sin tur inte tar barnkonventionen på allvar heller, säger Cecilia Dellow.

Text: Dusan Marinkovic
Foto:Privat

 

Fakta:
Styret har under 2020 dragit ner Kultur-och Fritidsförvaltningens budget med nästan 1 miljon kronor.

Martin Kalén är tillförordnad kultur- och fritidschef men har även kvar sin närvarande tjänst som fritidsstrateg. 

Riksteatern Skånes utbudsdagar är en nätverksträff där kommuner kan ta del av kulturutbud och träffa kulturaktörer inom scenkonst. Dem pågick den 6-8/10 i Hässleholm. Utbuden låg ute på nätet i 14 dagar efter det också.

Subventionsbidraget från region skåne kan ansökan till och med den 15e November 2020.

Kulturskolan i Skurup fortgår som vanligt.

Biblioteket arrangerar idag en del digitala arrangemang.

Det är stopp för vuxna arrangemang.