Lärarna i fokus på kommunstyrelsemöte

PicMonkey Collage

Freddy Brennholt (t.v) och Per Vilhemsson (t.h) är två av lärarna som välkomnar mindre av det administrativa arbete.

SKURUP. Lärarna står i fokus på kvällens kommunstyrelsemöte. Ett av förslagen som har lagts fram är att minska det administrativa arbetet för lärarna.

”Lärare ska vara lärare, inte byråkrater” är titeln på den motion Camilla Neptune (FP) lagt fram angående att skolförvaltningen ska göra en kartläggning över kommunens lärare och deras administrativa arbete. Den exakta utformningen och är upp till tjänstemännen på skolförvaltningen att avgöra.

Zoran Alagic, presschef på Lärarnas riksförbund, ser positivt på förslaget men tycker inte att det räcker.

– Vi behöver låta lärarna sköta sitt jobb, säger Zoran Aagic.

Förklaringen till den ökade administrativa bördan är delvis synen på lärarna, menar han.

– Arbetsgivarna och de styrande är en stor del av att det ser ut som det gör, säger Zoran Alagic.

Bara senaste året så har belastningen ökat med två veckor i det administrativa arbetet. Zoran Alagic menar att ökningen beror mestadels på okunskap om vad lärares egentliga arbete innebär. Han menar att vissa förslag är helt tagna ur luften och har ingen verklighetsförankring och tar upp ett exempel från 2010 då den dåvarande regeringen införde stämpelklocka för lärarkåren.

Transportläraren Per Vilhelmson på Nils Holgersson gymnasiet säger att hans främsta uppgift är att hjälpa ungdomar i stället för att hålla på med administrativa uppgifter. Han tycker att det hade varit bra att få in fler lärare och kuratorer som kan stötta upp.

Freddy Brennholt, fordonslärare på Nils Holgersson Gymnasiet, instämmer och efterlyser att skolan behöver ett större mått av katederundervisning och mindre teknik som försvårar arbetet.

– Det bästa sättet att ge lärarna makten är att varje skola får makt att handhålla med sina resurser tillsammans med ett starkt ramverk från regeringens håll, säger Zoran Alagic.

Camilla Neptune är positiv och hoppas att förslaget om minskat administrativ arbete kan komma att underlätta för kommunens lärare.

 


Text: Layla Kandi

Foto: Charlotte Stjernkvist