Råttorna dansar inte längre på borden

brunratta

SKURUP. Skurups objudna gäster kan ha vandrat vidare. De råttor som härjat i ortens underjordiska gångar har inte setts till på ett tag.

Under den sena hösten fick kommunens fastighetsförvaltare, ISS, larm om råttor i flera av Skurups fastigheter. Problemen gällde ett antal skolor och en restaurang. Åtgärder vidtogs omedelbart och råttfällor placerades ut. För att göra kloakerna än mer ogästvänliga spreds där ut gift, men råttorna gav inte upp sina hem.

Bengt Hagberg är kommunjurist och VD för Skurup Kommunala AB.
– Det här är inget lokalt problem, det är vanligt med råttförekomster i avlopp. Det förekommer överallt, se bara på Malmö stad som har stora problem med det, säger han.

Då kommunens egna insatser inte gav resultat tecknade de ett tilläggsavtal med Anticimex. De ryckte in och satte ut burar och fällor i anslutning till avloppsledningarnas mynning.

I samband med Anticimex råttbekämpning gick Bengt Hagberg ut med ett meddelande till berörda rektorer. I meddelandet uppmanade han till att se över förvaringen av mat samt intervallen för hämtning av matavfall.

Och igår bekräftade han att problemen verkar ha försvunnit. Inga indikationer tyder på att råttorna bor kvar under 2016. Insatserna från Bengt Hagberg och Anticimex verkar ha gett effekt och även kylan under januari kan ha påverkat råttornas fortlevnad i Skurup.

Text: Frida Tranvik
Foto: Anticimex