Beredskapsveckan är här – så redo är Skurup

MSB:s informationsvecka pågår från 25 September till 1 Oktober. Foto: MSB/Michael Fredman

SKURUP. Beredskapsveckan är en årlig kampanj med syfte att göra oss bättre rustade för kris eller krig. Syftet med den är att stärka Sveriges krisberedskap och sprida information kring hur man kan förbereda sig.
– En landsortskommun som Skurup är bättre förberedd än en storstadskommun som exempelvis Malmö, säger Sebastian Meglic, säkerhets- och beredskapssamordnare i Trelleborgs kommun.

Den nationella Beredskapsveckan inleddes i går. Myndigheten för Samhällskydd och beredskap (MSB) ligger bakom informationsinsatsen, med syfte att sprida information kring hemberedskap och öka människors motståndskraft vid kris och krig.

Årets tema är “Öva”. Det hävdar Sebastian Meglic, som är säkerhets- och beredskapssamordnare med ansvar för Skurups kommun, kan vara svårt. Ingen kommer att slänga sin mobiltelefon, slå av elen och därmed kyl och frys ur funktion för att fördärva sitt matlager. Våra butiker kommer heller inte stå utan elförsörjning för att vi ska kunna testa hur kontanthandeln står sig i vår digitala tid.

Men vi kan simulera: 
– Ta fram krislådan och kolla igenom den, har saker gått ut på datum, har batterierna i den tagit slut för att jag har gått och nallat av dem, säger Sebastian Meglic.

Sebastian Meglic tror att många en stark uppfattning om att samhället kommer till undsättning i krisläge. Något som enligt honom bara delvis är sant. Samhällets resurser kommer i ett sådant scenario inte kunna riktas till den enskilde.

Sebastian Meglic, säkerhetsenheten, poängterar vikten av hemberedskap. Foto: Privat

– Det måste man som medborgare ha en förståelse för, att kommunen kommer behöva fokusera merparten av sina resurser och sin tid på de mest utsatta grupperna i samhället – de som har hemtjänst, inom LSS, de som i vardagen redan har insatser från kommunen. Stänger butikerna måste i första hand förskolor och äldreomsorg förses med mat.

Utanför Direkten i centrala Skurup är Hans Wackner i full färd att fästa ett större paket han nyss hämtat ut på sin cykels pakethållare.

-I det finns det solceller. Och så har jag köpt ett batteri som man kan ladda upp som håller 1000 watt. En lampa drar ungefär 5 Watt, så det klarar man sig rätt många timmar på.

Skurupsbon Hans Wackner har hämtat ut solceller. Foto: Viktor Ekström

Kanske är han Sebastian Meglics exempelinvånare. Med en bakgrund i militären har han där lärt sig bygga skydd och ärtsoppans förtjänster:

– Den funkar i alla väder, säger Hans Wackner. 

Utöver solceller och en riklig mängd konserver har han ett eget elverk och gas för bland annat gasolvärme. Och han har införskaffat böcker – om nätet skulle ge upp vill han inte stå hjälplös och handfallen.

– Det är böcker om vad som finns i naturen, och annat som kan vara till användning.

Enligt Sebastian Meglic är en generell uppfattning att en landsortskommun som Skurup är bättre rustad än en storstadskommun som exempelvis Malmö.

– Fler bor i villor, fler bor ute på landet, vissa har vedugn eller kamin hemma, gasolkök och kanske till och med en frysbox. Till skillnad från folk som bor i en etta i stan, som inte har samma möjligheter för hemberedskap, säger Sebastian Meglic.

Text: Viktor Ekström

Fakta: Beredskapsveckan i Skurup

  • Torsdag 28 September klockan 11-13: Säkerhetsenheten på plats i Skurup för att informera och svara på frågor. De kommer att röra sig kring biblioteket, torget och kommunhuset.

  • Lördag 30:e September 10-14: Öppet hus hos Räddningstjänsten i Skurup.Läs även: Enkät – Beredskapsveckan