Samtal ska hjälpa Skurups ensamma seniorer 

Boel Granat pratar om ensamhet med Skurups äldre befolkning.

SKURUP. Skurups kommun erbjuder hälsosamtal för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. Fysioterapeuten Boel Granat jobbar med den uppsökande verksamheten.  

Det Boel Granat tar upp i samtalen är bland annat hjälp att hitta till sociala sammanhang i kommunen, såsom dagverksamheten Kristallen. Där kan seniorer spela bingo, fredagsmysa och gå på utflykter tillsammans. Men hon kan också hjälpa till med allt möjligt som dyker upp. Till exempel bidrog hon till att ett par fick trygghetslarm installerat i hemmet. Annat som diskuteras är vardagsmotion och kost.

Boel Granat säger att andra ämnen är svårare att prata om.
– Några frågor upprör. De flesta vill inte prata om vissa saker. Till exempel såna saker som handlar om att de eventuellt måste flytta från sin bostad. Eller, när det handlar om de som lever i en parrelation, att någon en dag kommer att bli ensam kvar.

Än så länge har elva samtal skett med sammanlagt sexton personer då vissa samtal hålls med par. Uppsökande hälsosamtal är ett sätt att nå ut till dem som inte självmant söker hjälp. Boel Granat skickar ut några brev i taget med information om hälsosamtalen och följer sedan upp med samtal för att boka tid om det önskas. De allra äldsta är de som först får erbjudandet. Hon uppskattar att det än så länge är ungefär 75 procent som tackat ja till erbjudandet. Den äldsta hon pratat med är 99 år.

Hälsosamtalen är finansierat av ett bidrag som kan sökas från regeringen. Det räcker året ut och måste sedan sökas på nytt av Skurups kommun. Boel Granat hoppas att arbetet ska fortsätta efter årsskiftet. 

Charlotte Åkerman, hemsjukvårdschef på Skurups kommun, säger att om möjlighet ges kommer bidraget absolut sökas igen.

Text: Saga Westling Foto: Saga Westling