Skurups kommuns lokala företagsklimat gynnsamt enligt ny statistik

Skurup klättrar i ny rapport om lokalt företagsklimat

Skurup klättrar i ny rapport om lokalt företagsklimat

SKURUP. Framtiden ser ljus ut för företagare i Skurups kommun. I Svenskt Näringslivs årliga undersökning listas orten på plats 72 bland Sveriges 290 kommuner. Svenska entreprenörer riktar kritik mot hur och på vilka grunder undersökningen genomförts.

Rankingen för svenska kommuners lokala företagsklimat möter kritik i en debattartikel (26/9) publicerad i näringslivstidningen 8till5. Skribenterna, tre svenska entreprenörer, anser att organisationen packat in en politisk agenda i undersökningen genom att bygga den på faktorer som gynnar deras intressen. Artikeln pekar även på problematiken kring att rankingsystemet får så stort genomslag i media och bland kommunpolitiker.

Svenskt Näringsliv bemöter kritiken i en artikel dagen därpå. Organisationen har, enligt artikelförfattarna, ingen partipolitisk agenda och siffrorna som tagits fram bygger främst på enkätundersökningar utförda ute på svenska företag.
Därmed är det inte Svenskt Näringslivs åsikt utan företagens uppfattning som framkommer, menar de.

Sedan 2015 års rapport utkom har Skurups kommun klättrat 118 platser i rankingsystemet. I ett pressmeddelande kommenterar Henrik Lundblad, näringslivsstrateg i kommunen, den positiva utvecklingen:

– Det finns en uppfattning att det går bra för Skurup. En del av detta har sin grund i politiska beslut som fattas över blockgränserna. Annat som ger bärkraft framåt är utvecklingen av Skurups handelsplats och de betydande nyetableringarna på Västra Industriområdet.

Om den kritik som lyfts fram mot rapporten säger Henrik Lundblad att det i kommunen finns en medvetenhet om Svenskt Näringslivs politiska agenda. Angående rapporten anser han att det finns flera faktorer som påverkar kommunens tilväxt och att det kan bli problem när för stor vikt läggs vid resultaten.

– Man kan säga som så att det finns flera verktyg att tillgå för att en kommuns företagsamhet ska utvecklas. Denna rapporten är ett sådant. Främst arbetar vi med att försöka ha ett så nära samarbete med lokalsamhället som möjligt.

Exempel på ett sånt samarbete är projektet ”Skurups Hjältar”. Det åsyftar att på olika sätt hjälpa nyanlända och andra socialt utsatta in på arbetsmarkanden.

Text och foto: Teodor Dimblad