Skurup centrum byter kläder

SKURUP. Gatufest, speakers corner och bilfritt centrum var det som skurupsborna önskade sig av det nya centrum. Efter sommaren drar ombyggnationen igång och den planeras vara klar till 2018.

– ­Idag är centrum slitet och ganska tråkigt. Det inbjuder inte till någon handel, eller någonting direkt, säger Mattias Gunnarsson, biträdande förvaltningschef på Skurups Kommun.

Under våren kommer det ske en upphandling, samt ett urval av vilket byggföretag som passar bäst. Sedan drar den stora förändringen igång – en trestegsraket i olika etapper.

Under 2016 kommer fokus ligga på gågatan. Korvkiosken kommer försvinna, men få plats inne istället. Mer grönt och bättre sittplatser. Etapp två blir sedan torget, som kommer byggas om under 2017. Det kommer bli två fasta platser för torghandel – och inga bilar.

Det kommer också bli uteserveringar mitt på torget. Och 2018 kommer Järnvägsgatan byggas om och få en bredare trottoar. Lättframkomligheten är viktig.
– Det ska vara kul att röra sig i centrum! För både gammal som ung, säger Mattias Gunnarsson.

Initiativet kommer dels från en politisk nivå, men det har också funnits en stark vilja hos Skurupsborna.
Mattias Gunnarsson hoppas på att det kommer gynna handel, och att fler butiker kommer vilja öppna. Men framför allt ska Skurups centrum bli en levande och härlig miljö för skurupsborna att vistas i.

Text: Fanny Westling
Grafik: Fanny Westling