Gallring ger plats på Skurups bibliotek

SKURUP.Mellan 2019 och 2021 har Skurups biblioteks fysiska bestånd minskat med en femtedel, enligt Kungliga bibliotekets statistik. Det är en siffra som sticker ut både i Sverige och regionen. 

På Skurups bibliotek möts besökarna av utvalda böcker uppställda på bord och vimplar i taket. Bibliotekarierna står bakom disken vid ingången.

dubbelbibbla2

Skurups bibliotek.

Här har det fysiska beståndet minskat med närmare 13000 enheter mellan 2019 och 2021. Det är en minskning med 20 procent som skiljer sig från hela rikets minskning med två procent under samma period eller biblioteken i grannkommunerna Svedala, Ystad och Trelleborg där beståndet gått upp.

Att Skurups biblioteks fysiska bestånd, allt från böcker till cd-skivor och tidskrifter, har minskat de senaste åren kan enligt bibliotekarierna ha flera förklaringar. Maria Christensen, som är bibliotekschef i Skurup sedan 2014, förklarar att gallringen under flera år varit eftersatt och det behövde göras en större utrensning.

Mariac

Maria Christensen, bibliotekschef på Skurups bibliotek.

Bibliotekarie Louise Persson håller med om den bilden och lägger till att de under pandemin hade mycket tid att göra en mer grundlig genomgång av innehållet. Även flytten av filialen i Rydsgård och bytet av hyllorna i Skurup under 2018 och 2019 innebar en större rensning. Hon säger att det är svårt att mäta bibliotekens kvalitet i siffror.

Louisep

Bibliotekarie Louise Persson i disken på Skurups bibliotek.

– Att gallra böcker är en del av jobbet. I början var det svårt, men man lär sig med tiden, säger Annci Gånvall, bibliotekarie på Skurups bibliotek.

Anncig

Bibliotekarie Annci Gånvall.

Genom att gallra ges det plats för nya böcker på hyllorna. De böcker som inte får vara kvar är reglerade i Medieplan för Bibliotek Skåne Sydost och är böcker med föråldrat eller missvisande innehåll, om det finns en ny upplaga, om boken är sliten eller trasig, om det finns dubbletter eller om den inte har lånats på tre år.

– Vi som folkbibliotek har inget bevarandeansvar utan vi är till för fritidsläsning. Vi ska ha de böckerna som folk vill läsa, säger bibliotekschef Maria Christensen.

När böckerna gallrats ut kan de skänkas till förskolor, säljas i bibliotekets utförsäljning eller återvinnas.

Annci Gånvall och Maria Christensen säger att de som bibliotekarier gör enskilda bedömningar av varje bok. Till exempel gallrar de inte ut böcker som ingår i en serie eftersom att det är värdefullt att ha hela serien på plats. Det gäller även klassiker som är populära över lång tid, de kan hamna på magasinet som är ett litet rum som personalen har tillgång till.

Skönlitteratur

Skurups bibliotek.

Det gallras inte heller i Skurupssamlingen som innehåller böcker och skrifter som berör Skurups historia.

– Där känner vi att vi har ett bevarandeansvar, säger Maria Christensen.

Sammanslagningen av katalogen för biblioteken i sydöstra Skåne, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Skurup har bidragit till att alla bibliotek inte behöver ha alla böcker. Istället kan man skicka böcker mellan varandra.

Maria Christensen säger att folk kan ha åsikter om att biblioteket “kastar böcker”.

– Man tror att vi alltid ska behålla allting men man förstår inte hur många hyllmeter vi hade vuxit med per år. Vi hade haft ett gigantiskt bibliotek och det hade inte fungerat.

Text och foto: Ida Helgesson


Faktaruta

Totalt fysiskt bestånd

  • Skurups kommunbibliotek, 2019: 68 832, 2020: 60 117, 2021: 50 941. Minskning med 20 procent.
  • Svedala folkbibliotek (Bara, Klågerup, Svedala) , 2019: 65 862, 2020: 66 780, 2021: 70 796. Ökning med sju procent.
  • Ystads bibliotek (Ystad, Glemmingebro, Löderup, Köpingebro, Svarte) , 2019: 110 960, 2020: 111 170, 2021: 112 668. Ökning med 1,5 procent.
  • Trelleborgs bibliotek (Trelleborg, Anderslöv, Gislöv), 2019: 79 373, 2020: 80 394, 2021:83 656. Ökning med fem procent.
  • Alla bibliotek i Skåne län: 2019: 13 103 962, 2020: 12 543 978, 2021: 12 944 985. Minskning med 1,2 procent.
  • Alla Sveriges offentligt finansierade bibliotek, 2019: 88 033 795, 2020: 86 679 887, 2021:86 230 906. Minskning med två procent.

Källa: Kungliga bibliotekets biblioteksstatistik