Nytt fartgupp upprör Skurups bilister

DSC_0019

Elever på Nils Holgerssongymnasiet passerar dagligen den relativt högt trafikerade genomfartsleden. Foto: Alice Edenhed

SKURUP. Ord står mot ord angående de nya fartguppen utanför Nils Holgerssongymnasiet. Något som är säkert är att de fyller sitt grundläggande syfte att sänka hastigheten och på så sätt skapa obehag hos trafikanter.

Det var efter att rektorn på Nils Holgerssongymnasiet hörde av sig till Skurup kommun 2018, angående att fordon inte håller hastigheten på 40 kilometer i timmen utanför skolan. Kommunen ingick då ett samarbete med Trafikverket, som har hand om vägen.

Trafikverket gjorde då en så kallad åtgärdsstudie på vägen utanför skolan under hösten och våren 2018. Resultatet av studien visade då att 75 procent av de passerande fordonen höll en hastighet över 40 kilometer i timmen. Resultatet förvånade inte Martin Albrektsson, åtgärdsplanerare på Trafikverket, som har haft huvudansvar för just dessa farthinder. Detta ledde till att det beslutades att bygga två fartgupp utanför gymnasieskolan.

De nya fartbulorna har väckt diskussion bland Skurupsbor på Facebook. Många riktar stark kritik mot att de nya vägbulorna. Dels för att de har en för brant kant, men också för att de är för korta. Bilisterna menar då att detta kan leda till att tyngre fordon som bussar och lastbilar, men även personbilar med högre fart, slår i marken och därmed skadas.   

Bilisten Kenneth Bergenblad, 76, postade på måndagen en varning i Facebookgruppen Klotterplank Skurup. Inlägget har över 100 kommentarer. Han skriver bland annat att bulorna lett till att ytterligare en bilist, en disig tidig morgon, i förra veckan knäckte sina stötdämpare på bilen.

– Det står 40 på skyltarna, men du måste sakta ner till 20 kilometer i timmen för att inte kvadda bilen, säger Kenneth.

Kenneth Bergenblad är positiv till fartgupp men tycker att just dessa är för spetsiga. Han menar att det finns två lösningar på detta problemet. Antingen att Trafikverket sätter upp nya skyltar med hastighetsbegränsning 20 km i timmen, eller att fartbulorna rundas av och förlängs.

–Nya förbipasserande kommer ha extra svårt att anpassa farten. Det kan även vara disigt tidigt på morgonen och lätt att missa varningsskylten, säger han.

Ombyggnation eller nya skyltar är inte aktuellt, säger Martin Albrektsson på Trafikverket.

– Dessa farthinder är framtagna på ett fullt korrekt sätt enligt alla Trafikverkets regler. Detta är en plats där många elever korsar gatan för att ta bussen. Bilförare bör av sunt förnuft anpassa hastigheten efter rådande situationen när de ser en skylt som varnar om vägbula. Detta innebär att rekommenderade hastigheten 40 kilometer i timmen inte behöver hållas just vid själva guppet , säger Martin Albrektsson. 

På Trafikverkets hemsida står det “ett farthinder används för att sänka trafikens hastighet på ställen där hög hastighet kan leda till allvarliga olyckor. Farthinder bör medföra så pass stor olägenhet att fordonsförare som kör i hög fart känner obehag.”

För att sammanfatta det hela, Trafikverkets tanke och önskan är  att oavsett stress, tungt fordon eller en dimmig morgon, bör alla trafikanter sänka farten utanför Nils Holgerssongymnasiet.

Text: Alice Edenhed