Skurups yngsta socialdemokrat

Det var under hösten då de första rubrikerna på riksnivå kom om Skurup som Jonatan Lindemann gick med i partiet. – De rubrikerna fick det att låta på ett sätt som det inte är. Jag vill inte se att partiet samarbetar med Sverigedemokrater varken på nationell eller lokal nivå och så har det heller inte blivit. Foto: Hanna Nyberg.

Det var under hösten då de första rubrikerna på riksnivå kom om Skurup som Jonatan Lindemann gick med i partiet. – Rubrikerna fick det att låta på ett sätt som det inte är. Jag vill inte se att partiet samarbetar med Sverigedemokrater varken på nationell eller lokal nivå och så har det heller inte blivit. Foto: Hanna Nyberg.

Han är fortfarande tonåring men Jonatan Lindemann står redan med på Socialdemokraterna i Skurups valsedel. Nu arbetar han för att öppna en SSU-klubb här i byn.

Jonatan Lindemann pluggar till civilingenjör i Lund och bor i Skurup. Även om utbildning inte är politiskt finns det gemensamma nämnare med hans andra engagemang i Socialdemokraterna – samhällsbygge för framtiden. 

Precis innan dörren till partikansliet i Skurups centrum stängs om Lena Axelsson, som är kommunstyrelsens ordförande, säger hon:

  – Nu får du vara snäll mot honom!

Jonatan Lindeman arbetar nu med att öppna upp en SSU-klubb i Skurup. – Man behöver inte vara med i partiet för att vara med i SSU. Där kan man driva ungas frågor mer, det ser jag fram emot. Foto: Hanna Nyberg.

Jonatan Lindeman arbetar nu med att öppna upp en SSU-klubb i Skurup. – Man behöver inte vara med i partiet för att vara med i SSU. Där kan man driva ungas frågor mer, det ser jag fram emot. Foto: Hanna Nyberg.

Det är svårt att locka unga till partipolitiken. Ofta brinner yngre för vissa specifika frågor och studerar i andra städer än Skurup. Men det är inget som hindrar Jonatan Lindemann. Han är den yngsta medlemmen i Socialdemokraterna i Skurup med sina 19 år. 

– jag vill få in de perspektiven som engagerar många unga som klimat, marknadsskola och anti-rasism. Många äldre bryr sig om de frågorna men jag vill verkligen prioriterar dem. Vad kan kommunen exempelvis göra för klimatet när vi bygger?

Det var i höstas han blev medlem i Socialdemokraterna Skurup och nu är han namn 33 på valsedeln.  I dag har Socialdemokraterna tio mandat i kommunfullmäktige. Från början var Jonatan Lindemann aktiv i SSU Malmö och S-studenter i Lund. 

– Jag vill gärna hjälpa till. Jag kommer att hjälpa till i Lund också men jag bor trots allt här i Skurup och jag vill ha ett bra Skurup.

Hur når man unga personer i Skurup? 

– Unga är lika engagerade i politiska frågor som förr i tiden. Men man behöver fånga upp deras frågor och perspektiv och fokusera på dem. Vi behöver visa att vi är synliga.

Arbetet är igång med att starta en SSU-klubb i Skurup. Jonatan Lindemann tycker att de yngres perspektiv saknas. Unga behöver inte sitta i kommunfullmäktige men han vill att deras perspektiv ska finnas med mer i partiet. 

– Politiken blir bättre när så många olika grupper som möjligt är med. Då får man en politik som så många grupper som möjligt kan tycka om.

Hanna Nyberg