Så tycker politikerna om ett inomhusbad i Skurup

Både politikerna och invånarna i Skurup är eniga om att kommunen behöver en simhall. Men ändå har det aldrig blivit av. Skurupsposten har undersökt var politikerna egentligen står i frågan.

Ända sedan kommunsammanslagningen 1970 har önskan om ett badhus varit stor hos Skurupsborna. Genom åren har många förslag från både medborgare och politiker prövats. Men den skurupska simhallsknuten har aldrig kunnat lösas upp.

I år är det val. De senaste åren har byggandet av en simhall blivit en viktig valfråga. Såhär ser politikerna från Skurups tre största partier på saken.

Nicklas Ohlsson – Moderaterna

Nicklas Olsson (M) är ordförande i samhällsbyggnadsberedningen. Bild: Skurupsposten.

Nicklas Olsson (M) är ordförande i samhällsbyggnadsberedningen. Bild: Skurupsposten.

Vad är er inställning till ett inomhusbad i kommunen?

 Vi i Moderaterna har under en längre period varit drivande för en simhall i kommunen. Skurup är en utav endast tre, fyra kommuner i Skåne som inte har inomhusbassäng. Det bör vara en självklarhet att barn ska ha möjligheten att lära sig simma under hela året och inte endast under en kortare period på sommaren. Dessutom ska de äldre kunna rehabsimma och kunna träna i bassäng.

Det kommer vara en prioriterad fråga för oss i valet i höst. Kommuninvånarna är väl värda det efter alla års politiska diskussioner.
Vinner vi valet blir det simhall.

Vill ni att kommunen eller en privat aktör ska stå för bygget?

När det gäller vem som ska bygga och driva anläggningen är vi öppna för att titta på det, att låta en extern aktör ta investeringen och driva anläggningen ger många fördelar för oss som kommun.

Lena Axelsson – Socialdemokraterna

Lena Axelsson (S) är kommunstyrelsens ordförande. Bild: Skurupsposten.

Lena Axelsson (S) är kommunstyrelsens ordförande. Bild: Skurupsposten.

Vad är er inställning till ett inomhusbad i kommunen?

Någon gång på 70-talet satt min gamle far i fritidsnämnden, och han var naturligtvis också socialdemokrat, och tyckte att vi skulle ha ett tak över badet. Det här har ju varit en evig fråga och vi är ju naturligtvis inte motståndare till ett bad i Skurup. Men man måste ha pengar till det, både att bygga det och driften.

Så ett bad för Skurups kommuns invånare, absolut. Och vi växer ju så det knakar så det är ju klart att vi skulle vilja det. Men att uttala sig i nuläget och säga att vi ska bygga ett bad, det tycker jag är att sätta likhetstecken med valfjäsk. Och det vill jag verkligen inte.

Skulle ni föredra att kommunen står för ett bygge själva eller att en privat aktör går in och bygger och bedriver verksamhet?

Det ingår i den konsekvensanalys som vi ska titta på så det kan jag inte uttala mig om i nuläget. Det handlar om att hela tiden förvalta kommunens skattemedel på bästa sätt och göra det bästa alternativet för kommuninvånarna. Så om det blir alternativ A eller B kan jag inte i nuläget uttala mig om, då avvaktar jag den utredningen som vi måste ha på bordet med konsekvensanalys först.

Så ni är för ett inomhusbad men anser inte att de ekonomiska konsekvensanalyserna har varit tillräckliga än?

Vi är absolut för ett inomhusbad, men det måste också finnas pengar för att bygga och driva det vidare.

Vi vill ha långsiktiga beslut, också över blockgränserna. Vi vet inte hur det kommer se ut framöver efter valet och då vill jag verkligen att hela kommunstyrelsen och fullmäktige, som är det ytterst högst beslutande politiska organet i en sån här stor fråga, har en samsyn och det betvivlar jag att det kommer vara innan valet, för då ska var och en profilera sig på sitt sätt.

Man kan inte gå och bygga kanske ett mindre bad bara för att serva kommuninvånarna så att något vallöfte uppfylls istället för att ta en rejäl titt på hur det kommer att se ut och bygga långsiktigt så att kommuninvånarna verkligen får det de vill ha. Det ska inte bara vara en kompromiss för att smörja väljare inför val, det är jag en direkt motståndare till.

Lars Nyström – Sverigedemokraterna

Lars Nyström (SD) är Sverigedemokraternas förstanamn i Skurup.

Lars Nyström (SD) är Sverigedemokraternas förstanamn i Skurup.

Vad är er inställning till ett inomhusbad i kommunen?

Vår grundsyn är att vi är positiva till en simhall.

När ett förslag om att bygga en simhall var uppe på kommunstyrelsens sammanträde i höstas röstade ni för att ärendet skulle återremitteras, varför?

Att bygga badhus/simhall är mycket kostsamt och då är det viktigt att underlag är riktigt för att inte riskera fördyringar/misstag som i slutändan kommunen får står för.

Därför tog vi återremiss för att göra rätt från början i ett så här stort projekt som det innebär och det ansvar som SD känner gentemot kommuninvånarna.

Skulle ni föredra att kommunen står för ett bygge själva eller att en privat aktör går in och bygger och bedriver verksamhet?

Det är något som återremissen bör utvisa och sen så får SD ta ställning med dessa nya fakta.

Text: Karl Ljungberg