Inomhusbad lagt på is

I november behandlades frågan om ett inomhusbad i Skurup på kommunstyrelsens sammanträde. Men något beslut fattades inte. Johan Bolinder (M) är missnöjd med de andra partiernas agerande.

Aktivitet och liv för flera generationer visualiseras i kommunens förstudie av anläggningen. Bild: Skurups kommun.

Aktivitet och liv för flera generationer visualiseras i kommunens förstudie av anläggningen. Bild: Skurups kommun.

I höstas skickade fastighetsbolaget Kunskapsporten in en skrivelse till kommunen där de anmälde intresse för att bygga en simhall och driva dess verksamhet.

Samtidigt jobbade kommunens tjänstemän med en förstudie och kostnadsberäkning för en simhall där utebadet ligger i dag. Detta på kommunstyrelsens före detta ordförande Johan Bolinders (M) initiativ.

Dessa två förslag behandlades sedan på kommunstyrelsens sammanträde den 30 november i fjol. Men något beslut fattades inte. Båda förslagen återremitterades, vilket innebär att de skickas tillbaka till den nämnd eller person som lagt förslaget för fortsatt beredning.

Moderaterna och Skurupspartiet var för att beslut skulle fattas under sammanträdet men oppositionspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna röstade för en återremiss, och de hade majoritet.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Axelsson (S) som röstade för att förslaget skulle återremitteras ansåg att studiens kostnadsberäkningar inte var tillräckliga.

– Alltid när man fattar beslut så måste det finnas en konsekvensanalys över kostnader och driftskostnader och vi tyckte inte i det läget att alla handlingar var på plats och att vi kunde fatta ett sånt beslut, säger hon.

Moderaternas Johan Bolinder som var initiativtagare till förslaget håller inte med. Förslaget var redan uppe i somras och återremitterades även då. Sedan dess har det kompletterats med mer kostnadsberäkningar och Bolinder tycker inte att det finns mer att tillägga i studien. Han anser att frågan förhalas av de andra partierna.

­– Moderaterna gick till val på att bygga en simhall och är också det parti som väckt frågan politiskt. Tyvärr förhalas den av de flesta andra partier, skriver Johan Bolinder i ett mail till Skurupsposten.

Om en privat aktör ska vara med och bygga och bedriva verksamheten, eller om kommunen ska stå för ett bygge själva, vill både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna invänta en vidare utredning på innan de kan fatta beslut.

­– Det handlar hela tiden om att förvalta kommunens skattemedel på bästa sätt och göra det bästa alternativet för kommuninvånarna. Så om det blir alternativ A eller B kan jag inte i nuläget uttala mig om, då avvaktar jag den utredningen som vi måste ha på bordet med konsekvensanalys först, säger Lena Axelsson.

Johan Bolinder däremot ser positivt på en sån typ av lösning.

– Vi är öppna för olika finansieringsförslag, ser gärna en privat aktör men det är viktigare att projektet blir av än att det förhalas av utdragna diskussioner kring ägandeform, skriver Johan Bolinder.

Frågan om det blir ett inomhusbad i Skurup är därmed för närvarande lagd på is och det är oklart när det kan tas upp i kommunstyrelsen igen. Än så länge har Magnus Johnsson, VD på Skurupshem, som har varit med och tagit fram förstudien inte fått någon förfrågan om komplettering av studien.

Text: Karl Ljungberg