FN

Från norra Syrien till Skurup

2019-10-24

Sabiha Khoja och Adnan Mohamed flydde undan de våldsamma striderna i norra Syrien förra året och hamnade i Skurup. De har fått betala ett högt pris, att leva med en konstant ovisshet om hur deras anhöriga i hemlandet mår. [...]

FN, Fantomens fru och diskussioner

2019-10-24

David Trenneman låter ibland sina elever gå in på FN:s hemsida för att skapa en förståelse för hur organisationen är organiserad. Foto: Carolina Svalbacke SKURUP. [...]

Ingen plan för hatbrott

2015-01-26

Idag ställs den svenska regeringen till svars för sin hantering av hatbrott. I Skurup råder oklarheter kring vem som har ansvar för att hatbrotten minskar. [...]