En upptäckt för världens mörker

NOBEL. Årets Nobelpris ligger rätt i tiden. FN har utsett 2015 till internationella året för ljus och ljusbaserad teknologi.

Målet med utnämningen är att öka användningen av solcellsdrivna LED-lampor i länder som saknar väl fungerade elnät.

Världens största energislukare är USA. Kina tar andraplatsen, följt av Japan, Ryssland och Indien.

Ofta hörs varningar om den ökade energiutvecklingen i Indien och Kina, men sett till användning per person skulle de behöva öka sin elanvändning flera gånger för att komma upp i samma mängd total förbrukning som USA.

Mer än var fjärde invånare på södra halvan av jorden lever utan elektricitet.

Vardagen för människorna i dessa områden är begränsad av det befintliga dagsljuset. Det betyder att få sysslor kan utföras efter solnedgången.

Barn och unga drabbas värst eftersom det påverkar möjligheten till utbildning.

1,3 miljarder människor är beroende av fotogenlampor som enda ljuskälla. Som en direkt följd av det dör 1,5 miljoner människor av dess varje år, enligt FN.

Att dagligen andas in rök från fotogen är lika hälsofarligt som att röka fyra paket cigaretter om dagen. Dessutom är priset på fotogen högt och därför tvingas många familjer lägga en stor del av inkomsten på fotogen.

Text: Catharina Sigala