Träning för juriststudenter blir räddning för skurupsborna

Johanna Henningsson, ordförande Juristjouren. Hannes Wiege, ansvarig för den ambulerande verksamheten.

Johanna Henningsson, ordförande Juristjouren. Hannes Wiege, ansvarig för den ambulerande verksamheten.

I cirka tio år har Juristjouren hjälpt skurupsborna med juridiska frågor på Skurups bibliotek. Jouren består av drygt 70 juriststudenter vid Lunds universitet som arbetar ideellt med att ge information och upplysning.

Studenterna befinner sig i olika faser på juristprogrammet och drivs av att hjälpa människor och testa sina kunskaper i praktiken. Två av dessa är jourens ordförande Johanna Henningsson och Hannes Wiege som är ansvarig för den ambulerande verksamheten som bland annat besöker Skurup.

– Det är bra att man, som besökare, kan få ett gratis första steg och få hjälp med att navigera vidare. Men sen är det också ett första steg för studenter att komma i kontakt med arbetslivet och det praktiska, säger Johanna Henningsson.

Enligt Hannes Wiege är det ett sätt att förklara för gemene man hur juridiken fungerar i samhället.

–  Man helt enkelt sprider kunskap om det som bygger upp Sverige. Man gör det lättare för folk att förstå- “okej, det är det här som styr vår vardag”.

Juristjouren besöker Skurups bibliotek cirka en gång i månaden under höst -och vårterminen. Det finns fyra tillgängliga tider under jourens två timmar långa besök och de är nästan alltid upptagna.

– Det är populärt. Det brukar mer eller mindre vara fullbokat, säger Magnus Cadier, bibliotekarie på Skurups bibliotek.

Tre av Juristjourens medlemmar på Skurups biliotek vid ett av jourens möten den 28 september. Fv. Jakob Rydin Malmqvist, Lydia Holmlund och Isabel Gonzáles Södersten

Tre av Juristjourens medlemmar på Skurups biliotek vid ett av jourens möten den 28 september.
F.v. Jakob Rydin Malmqvist, Lydia Holmlund och Isabel Gonzáles Södersten

Besökarnas frågor varierar. Hannes Wiege berättar att man kan ha fått ett myndighetsbeslut emot sig och vill veta vad det innebär. Även frågor om avtalsrätt och migrationsrätt förekommer.

Hannes Wiege och Johanna Henningson är också noga med att påpeka att jouren inte erbjuder juridisk rådgivning.

– Det innebär att vi inte hjälper till att skriva avtal till exempel, säger ordförande Johanna Henningsson.

– Vi kan förtydliga hur läget ser ut och vi kan förklara vad som gäller. Men vi kan inte uppmana dig att göra någonting, säger Hannes Wiege.

Då jourens medlemmar är studenter på juristprogrammet har de således inte studerat alla områden inom juridiken. De befinner sig också på olika kunskapsnivåer. Men Johanna Henningson anser inte att det skulle innebära osäkerheter.

– Jag skulle inte säga att det har jättestor betydelse. Man läser ju så himla många olika ämnen så tanken är ju inte att man ska lära sig det och komma ihåg det för alltid. Det handlar snarare om att man ska kunna hitta informationen.

Johanna Henningsson lyfter istället tidsaspekten.

– Det är väl att man kan ha kort om tid som är problemet. Att man då inte kan utreda det färdigt.

Hannes Wiege säger att man kan sakna en viss detaljkännedom ibland.

– Möjligtvis att man inte har de här spetskompetenserna och att man inte känner till alla detaljer eller alla rättsfall som kan ha betydelse för den specifika situationen klienten befinner sig i.

Om Juristjouren kommer till Skurup nästa år är för tidigt att säga men Hannes Wiege är optimistisk.

–  Efterfrågan har inte sinat. Så ni lär se mer av oss.

Text och foto: Fredrik Darlöf Elfqvist