Trygghet i fokus när kommunen vill ha kameror vid stationer

SKURUP. Skurups kommun har ansökt om tillstånd för att sätta upp övervakningskameror vid både Skurups station och Rydsgårds station. Polisens trygghetsundersökning ligger som grund till satsningen.

Sebastian Meglic, säkerhets- och beredskapssamordnare på Skurups kommun, lyfter den upplevda otryggheten i den offentliga miljön som ett stort problem.

– Det pratas ofta om stationerna, att det är narkotikaförsäljning på plats, det har varit skadegörelse med klotter och krossade rutor samt en del misshandelsbrott, säger Sebastian Meglic.

Skurups kommun har nu ansökt om att installera nio kameror på Skurups station och tre på Rydsgårds station. Ärendet har skickats till Datainspektionen som antingen beviljar, avslår eller begär mer information om ansökan.

Den beräknade handläggningstiden är sex månader, men kamerorna kan dröja längre än så.

– Jag tror inte de är på plats förrän tidigast sommaren 2020, säger Sebastian Meglic.

Den kameratyp som kommunen vill använda i Skurup är en modell från Axis Communications som utgår ur sortimentet och endast kommer omfattas av kundservice till 2022. FOTO: Axis Communications AB. Alla rättigheter reserverade.

Den kameratyp som kommunen vill använda i Skurup är en modell från Axis Communications som utgår ur sortimentet och endast kommer omfattas av kundservice till 2022. FOTO: Axis Communications AB. Alla rättigheter reserverade.

Det är dock inte perrongerna eller spåren som kommer att hamna på kamerornas bilder då dessa områden inte ägs av kommunen.

– Det är Trafikverket som ansvarar för dem, säger Sebastian Meglic.

Istället är det områdena runt omkring stationerna som eventuellt kommer att bevakas, med fokus på pendlarparkeringarna och cykelställen.

– Forskningen visar att kameror varit en lönsam metod som brottsförebyggande insats, säger Sebastian Meglic.

Att kamerorna kan inkräkta på den personliga integriteten är kommunen medveten om men tycker sig göra en bra avvägning mellan behoven och riskerna.

– Vi ska inte sitta och liveövervaka, och vi kommer bara ha igång kamerorna på utsatta tider, och därför kommer vi ju begränsa intrånget i den personliga integriteten. Vi tittar inte på bildmaterialet hela tiden, utan går bara in och tittar om det har varit en händelse, säger Sebastian Meglic.

Kamerorna är tänkta att vara igång mellan klockan 20 och 04. Inspelat bildmaterial lagras i 30 dagar och det är endast säkerhetschefen i kommunen och dennes ersättare som har tillgång till de inspelade filmerna.

– Kommunen ansvarar och äger materialet, polisen får ju bara ta del av det om det är en anmälan upprättad, säger Sebastian Meglic.

Text: Erik Adell