Skralt i kommunkassorna – även för Skurup

År 2020 blir ett ansträngt år för många kommuner, enligt den rapport som presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting igår. Foto: Julia Moegelin

År 2020 blir ett ansträngt år för många kommuner, enligt den rapport som presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting igår. Foto: Julia Moegelin

Flera av landets kommuner och regioner räknar med underskott i budgeten för 2019, det meddelade Sveriges Kommuner och Landsting i sin ekonomirapport under onsdagen, och Skurup är en av dessa kommuner.
– Just nu prognostiserar vi 20 miljoner i underskott, säger Jörgen Petersén, ekonomichef på Skurups kommun.

Budgetresultatet för 2019, som politikerna i Skurup hade hoppats skulle landa på ett överskott på 8 miljoner, förväntas nu istället landa på ett minusresultat på 20 miljoner. 

Jörgen Petersén, ekonomichef på Skurups kommun, säger att kostnaderna har ökat på flera områden, bland annat inom skolan, äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen. 

Många kommuner i landet går samma ekonomiska verklighet till mötes. Totalt beräknas ett 90-tal kommuner och sju regioner gå med underskott redan under 2019, enligt den ekonomirapport som, SKL, presenterade under onsdagsförmiddagen.

SKL:s bedömning är att sysselsättningen i hela Sverige förväntas öka betydligt långsammare än den gjort de senaste åren. Samtidigt är trycket från befolkningen stor med en ökande andel äldre och barn.

I ett pressmeddelande med anledning av ekonomirapporten konstaterar SKL att staten bör ta ett större ansvar för välfärden. Bland annat genom minskad statlig detaljstyrning, något som de menar försvårar effektiviseringen och den långsiktiga planeringen inom kommunerna.

Jörgen Petersén på Skurups kommun delar SKL:s bild av att detaljstyrning i form av att riktade statsbidrag försvårar för kommunerna. Bland annat på grund utav att de ofta är tidsbegränsade vilket tvingar kommunerna att ofta ställa om.

– Det blir ständiga omställningar i kommunen som gör det svårt att hantera, säger Jörgen Petersén. 

Text: Carolina Svalbacke

Fakta: "Ekonomirapporten är en av grunderna för kommuners och regioners budgetplanering. Den belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Den kommer ut två gånger per år och är utgångspunkten för regionernas och kommunernas egna prognoser och beräkningar av ekonomi och budget för året. SKL:s prognos påverkar därmed skatt och prioriteringar i alla kommuner och regioner." Källa: Sveriges Kommuner och Landsting