Utan tillstånd – ingen tobaksförsäljning

Rökning

Lagen om tobak och liknande produkter ställer krav på butiker som har tobaksförsäljning. De behöver från och med 1 november ha ett tillstånd utfärdat av kommunen. Foto: Julia Moegelin

SKURUP. Från och med 1 november så krävs det tillstånd för att få sälja tobak. Ansvaret för att utfärda dessa tillstånd ligger på kommunen, men butikerna måste själva ansöka om dem. 

I juli 2019 trädde ”lagen om tobak och liknande produkter” i kraft. Den nya lagen innebär att det, från och med den första juli, är olagligt att röka på allmänna platser. Samma lag innehåller även den del som nu kräver att tobaksförsäljare måste ha tillstånd.

För att ansöka om tillståndet så måste butikerna själva skicka in en ansökan till kommunen, samt betala en avgift på 6000 kronor. För att få sälja tobak så måste butikerna följa dem här kraven:

  • åldersgräns 18 år
  • kraven på utformningen av vissa tobaksförpackningar
  • kraven på styckförsäljning av cigaretter och rulltobak
  • tobaksvarans förpackning ska vara märkt på ett korrekt sätt
  • tobaksvarans ingredienser ska vara inrapporterade till Folkhälsomyndigheten
  • en ny tobaksvara ska vara anmäld till Folkhälsomyndigheten

Källa: Folkhälsomyndigheten

Av de butiker som i dagsläget bedriver tobaksförsäljning i Skurups kommun så har sammanlagt sex ansökningar kommit in.
– Det är även fem butiker som bestämt sig för att upphöra med sin verksamhet och ytterligare sex stycken som inte skickat in sina ansökningar än, säger Katarina Eckhardt som är alkohol och tobakshandläggare i Skurups kommun.

Avgiften är enligt Katarina Eckhardt anledningen till att många väljer att inte ansöka om tillståndet.

Hur lång tid det tar att få tillståndet godkänt beror på om alla handlingar är kompletta. Innan ansökan blir godkänd ska den ses över av polisen och skatteverket.  Innan ärendet går vidare till kommunstyrelsen arbetsutskott går Katarina Eckhardt även igenom butikernas ekonomier.

När kalendern visar 31 oktober måste butikerna ha skickat in sina ansökningar. Så länge de ligger på kommunens bord i väntan på handläggning, kan butikerna fortsätta med sin försäljning.

Text: Julia Moegelin