Kritiserad hyresvärd riskerar böter

SKURUP. Hyresvärdens fastighet i centrala Skurup har varit av särskilt intresse för kommunens miljöinspektörer det senaste året. Återkommande anmälningar om fukt och mögel vittnar om undermåliga boendeförhållanden. Nu agerar kommunens tjänstemän kraftfullt och ett hot om vite hänger över hyresvärden. 

– Det är inte acceptabelt att ha fukt och mögel i en bostad. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd så ska vi arbeta för att få bort  det, säger Erik Torkelsson, miljöinspektör på Skurups kommun.

Erik Torkelsson, miljöinspektör, Skurups kommun

Erik Torkelsson, miljöinspektör, Skurups kommun

Ett första tillsynsbesök på adressen genomfördes av Erik Torkelsson i slutet av augusti i fjol. Detta efter ett telefonsamtal till kommunen som beskrev en ”mycket dålig bostadsmiljö” på adressen.

– Hyresvärden sa då att han hade åtgärdat fukten och tagit bort möglet och målat med nytt och när jag mätte med vår fuktmätare gav det ingen indikation på fukt så därför så var det så att säga bra då, säger Erik Torkelsson.

Men problemen upphörde inte efter besöket i augusti. Under 2016-2017 var fastigheten föremål för flera klagomål och anmälningar om misstänkt fukt och mögel.

I början av september i år fick miljöinspektörerna ännu en anmälan på sitt bord och den här gången agerade de snabbt. Inspektörer från kommunen besökte fastigheten dagen efter. Vid denna tillsyn konstateras både fukt- och mögelskador samt stora brister i fastighetens ventilation.

kallaren _tillsyn_620_insida

Från kommunens tillsynsrapport vid besök i september i år.

Utdrag från kommunens tillsynsrapport vid besök i september i år.

Att problemen inte upphört och återkommande anmälningar nått Erik Torkelsson och hans kollegor gör nu att tjänstemännen agerar kraftfullt.

Hyresvärden informeras om att han riskerar böter om inte bristerna åtgärdas omgående. Han har till den 7 oktober att inkomma med synpunkter. Därefter väntas politikerna ta beslut om föreläggandet i miljö- och byggnämnden.

Enligt Erik Torkelsson går nämnden i regel på tjänstemännens underlag och menar därför att vite är en trolig utgång i ärendet.

Ett vite skulle innebära en summa om 10 000 kronor i månaden för hyresvärden. För att slippa betala förväntas hyresvärden agera på två punkter inom en satt tidsfrist. Dels att grundligt gå genom och åtgärda fukt- och mögelskadorna samt att åtgärda fastighetens undermåliga ventilationssystem.

När Skurupsposten når hyresvärden är denne kritisk till genomförandet av det senaste tillsynsbesöket. Värden är däremot tydlig med att han avser att samarbeta med kommunen kring ärendet och tillsammmans arbeta för en lösning,

– Jag har alltid trott gott om folk men i dag straffar det sig, men här kör vi bara på den linjen helt enkelt att jag tar in utlåtanden från sakkunniga utifrån och så ser vi vad de säger och så får vi tillsammans med kommunen komma överens om något som är hållbart, säger hyresvärden till Skurupsposten.

Text och foto: Niklas Loman

Vet du mer? Tipsa oss!