Alla vägar leder till Jörgensgatan

Bildtext: Jessica Aarni bor på den trottoarlösa sidan av Jörgensgatan där stora fordon susar förbi bara decimeter från tomtgränsen.

Jessica Aarni bor på den trottoarlösa sidan av Jörgensgatan där stora fordon susar förbi bara decimeter från tomtgränsen.

SKURUP. Bussar, lastbilar, traktorer, mopeder och personbilar. Sedan Kyrkogatan stängdes av och bygget med den nya skolan började har Jörgensgatan blivit en av Skurups mest trafikerade gator.

Tunga fordon och vanliga personbilar färdas numera flitigt längs den långa raka Jörgensgatan. Gatan tjänar både som infart till det nya skolbygget och genomfart till och från Skurups station sedan Kyrkogatan stängdes av.

Jessica Aarni, tvåbarnsmamma och boende på Jörgensgatan, har märkt av en kraftig trafikökning utanför huset.

– Nu är det mycket tung trafik som kör rätt så fort. Det lilla fartguppet som finns hjälper inte, säger hon.

Hastighetsgränsen på Jörgensgatan är 40 km/h. Utanför Jessica Aarnis hus kör olika fordon förbi i betydligt högre fart. Hon berättar att hon inte har fått någon information om att trafiken skulle öka.

– Vi visste varken att trafiken till skolbygget skulle gå längs Jörgensgatan eller att trafiken från Kyrkogatan skulle ledas om. Jag har hört att vår grannflicka är rädd för att gå till skolan på morgonen nu, eftersom hon måste gå över vägen, säger hon.

Jessica Aarni och andra boende i området har efterfrågat fler farthinder på Jörgensgatan, men fått nej med hänsyn till utryckningsfordons framfart.

Jörgensgatan kommer att fortsätta att vara mer trafikerad mer än vanligt ända fram till mitten av december, då Kyrkogatan väntas öppna igen. Den tunga trafiken lär inte sluta att köra på Jörgensgatan förrän 2019, då den nya skolan ska stå klar.

Håkan Svensson är driftchef på kommunens gatukontor. Han förstår att de som bor på Jörgensgatan upplever att trafiken har ökat.

– Det stämmer säkert, men det är ofrånkomligt. Ska man bygga på ett ställe måste man leda om trafiken någon annanstans, säger han.

Text: Hedvig Wrede
Foto: Ludvig Idoffsson