Förhoppningen: ett hem utan avslut

SKURUP. Tusentals nyanlända flyktingar riskerar snart att stå utan bostad, det rapporterade Ekot under tisdagsmorgonen. Skurups kommun jobbar på långsiktiga lösningar för att ingen ska stå utan bostad.

I mars löper kommunernas skyldighet att ge de nyanlända boende under den så kallade etableringsperioden ut. För Skurups kommuns integrationsstrateg Malin Olofsson var det en nyhet att kommuner skriver boendekontrakt endast för den tvååriga etableringsperioden.

− Vi har inte planerat vårt arbete utifrån etableringstiden, utan vi försöker hitta långsiktiga lösningar, säger hon.

Skurups kommun har inte avtal med kommunala bostadsbolag. Claes-Göran Olsson, som är bosättningskoordinator i kommunen, letar hela tiden efter bostäder och riktar sig då mot privata hyresvärdar.

Kontrakten kan vara på ett år eller längre, och skrivs på med hyresvärden respektive kommunen. Förhoppningen är att de ska leda till att individerna får tillsvidarekontrakt.

− Vi har inte för avsikt att avsluta kontrakten efter ett eller två år så som de diskuterade i radion i morse, säger Malin Olofsson.

Men bostäderna är dock inte alltid tillgängliga för förlängning, eftersom det beror på hyresvärdarnas planer för fastigheterna. Någon plan b för vad som händer när eventuella korttidkontrakt löper ut finns inte.

− Vi jobbar för att hitta långsiktiga lösningar för våra kommuninvånare oavsett bakgrund. Lösningar där de kan bygga upp ett hem utan avslut, om de inte väljer att flytta. Men att hitta bostäder är ett tufft uppdrag, säger Malin Olofsson.

För att få bostad via till exempel Skurupshem kan man få vänta i flera år, enligt Olofsson. Kötiden beror också på vilka krav man har då vissa områden är mer attraktiva än andra.

−Det är en tuff bostadmarknad, men vi har nu mycket på gång vad gäller bygge av nya bostäder i kommunen, säger Malin Olofsson.

Fakta om etableringsperiod och boende för nyanlända:
– När en asylsökande får uppehållstillstånd räknas hen som nyanländ.
– Då börjar en etableringsperiod som varar i cirka två år.
– Språkutbildning, samhällsorientering och andra aktiviteter sker för att personen ska komma in i arbets- och samhällslivet.
– Arbetsförmedlingen ansvarar för ovan nämnda aktiviteter.
– 1 mars 2016 fick Migrationsverket ansvar för bosättning av nyanlända.
– Migrationsverket tilldelar nyanlända till kommunerna.
– Alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot flyktingar och ge dem bostad.

Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Text: Sara Wizén
Foto: Arkiv