Skurups skolor ska bli dyrare – lokaler rustas upp


image (2)

SKURUP. Skurups kommun har Sveriges tredje billigaste grundskola, visar ny statistik från Skolverket. Den låga prislappen beror på att mögel, dålig luft och dyra uppvärmningskostnader under många år inte åtgärdats i lokalerna.

Skurup har vid flera tillfällen lyfts fram som ett exempel på en grundskola där elevernas betyg varit höga trots att lite pengar investerats i dem. Men bakom siffrorna finns en mörkare sanning.

Att de låga kostnaderna inte direkt påverkat skolresultaten beror på att de främst drabbat skolbyggnaderna, menar Magnus Alm (S), ordförande i skol- och utbildningsberedningen.

– Vad gäller undervisningspengen så ligger vi inte i det bottenträsket. Men när det kommer till lokalerna så är vi i botten, därför att det finns ett mångårigt eftersatt underhåll av dem.

Bland bristerna nämns ett trasigt ventilationssystem på Rutgerskolan, dåliga golv och väggar på Mariaskolan, utslitna fönster på Hallenborgskolan och ett mögelangrepp i Mackleanskolan.

– Tidigare har man i kommunen medvetet valt att inte åtgärda detta. Det var en av anledningarna till att vi höjde skatten när vi kom till makten och satsade hela den skattehöjningen på skolan.

Magnus Alm syftar på den förra mandatperioden, då Moderaterna ledde kommunens arbete. Marie-Louise Fridolf (M), vice ordförande i skol- och utbildningsberedningen, understryker att de satsningar som nu görs är en gemensam ansträngning.

– Jag satt inte i beredningen då, så jag vet inte hur man har resonerat. Men det stämmer att lokalerna varit eftersatta.

Lokalerna lyftes för två år sedan in i Skurups kommunala bolag, varpå hantverkare undersökte byggnaderna noggrant. Bolaget skrev då förslag på åtgärder till bristerna, en lista som kommunen nu följer plikttroget.

– Det finns ingen skillnad i våra prioriteringar här. Oavsett vem som har makten kommer det hända mycket gällande skola i Skurup, säger Marie-Louise Fridolf.

Renoveringarna av lokalerna pågår sedan en tid tillbaka, vilket kommer leda till en dyrare skola redan nästa år. Därmed lär Skurups kommun ta en hård smäll på rankingen över Sverigest mest kostnadseffektiva grundskolor.

– Statistik är statistik. Tittar man på måluppfyllnad och kunskapsnivå så ligger vi fortfarande på topp, säger Magnus Alm.

Fakta: Skurups skolpeng 2016 (rikssnitt: 107 000 kronor per elev)
Undervisning per elev: 53 900
Lokaler per elev: 13 000
Måltider per elev: 6 500
Lärverktyg per elev: 5 900
Elevhälsa per elev: 3 950
Övrigt per elev: 5 900

Totalt: 89 300 kronor per elev

Text: Jonathan Lundberg
Foto: Pixabay