Besöksverksamheten i Skurup- ”Vi har kris nu”

Åsa Carlsson och Madeleine af Ugglas tycker att ett besök hos en medmänniska förgyller ens dag.

Röda korsets besöksverksamhet vänder sig till ofrivilligt ensamma. Behovet av socialt stöd för ensamma är stort och bristen på volontärer i Skurup är ett problem. Vid årsskiftet ska även ordförande avgå, vilket innebär ytterligare en osäkerhet. 

Frivilligledare Åsa Carlsson och Madeleine af Ugglas ser utvecklingen som problematisk. Både i hemmen och på äldreboenden finns det många personer som är ensamma. Men detta är inte bara en fråga i Skurups kommun.

– Jag tror att Sverige, eller Norden, är ett av de länder på jorden som det är svårast att bli gammal. Jag menar i södra Europa, där bor de ofta ihop. Som det var förr hos oss, säger Madeleine af Ugglas

Madeleine af Ugglas säger att det är mycket ensamhet i dagens samhälle och att pandemin gjorde situationen värre. Att vi också lever längre än någonsin tror hon är en bidragande faktor till att fler kämpar med känslor av ensamhet. 

–En hundraåring idag är inget ovanligt. Tror till och med att kungen har slutat gratulera, för det blev så många till slut, säger Madeleine af Ugglas

Frivilligledarnas uppdrag är att ha kontakt med besökare och andra organisationer för att utveckla verksamheten. Som besökare utgör man kärnan i verksamheten. 

– Vi har haft nån yngre men det har inte varit många och då är det ju nån sjukdom de har, eller har med psyket och göra. Det kvittar ju vilket egentligen men de är isolerade på grund av det, säger Åsa Carlsson. 

Uppdragsbeskrivningen innefattar att volontärer ska delta regelbundet för besök hemma hos de behövande eller på äldreboenden. Om man vill ha besök kan man själv höra av sig eller be en anhörig att göra det. Att gå via sjukvården är också ett alternativ. 

Majoriteten av de behövande önskar endast ett besök eller telefonsamtal. Möjligheten är dock stor som besökare, man kan gå och fika, gå en promenad, ha högläsning eller ta en cykeltur tillsammans. 

– Medmänskligt stöd, det är ju det det handlar om. Att man ska bryta ensamheten, säger Åsa Carlsson

Från allra första början var de uppemot fjorton personer men antalet har sedan avtagit. Av de fyra personer som är aktiva nu är Åsa Carlsson, 66, yngst. De andra tre damerna är över åttio år. 

– Man blir lite orolig också för att man tänker att till sist så försvinner det ju, säger Åsa Carlsson. 

Hon beskriver läget som krisartat. För att försöka locka fler volontärer har Åsa Carlsson lagt upp inlägg i olika lokala Facebookgrupper. Två personer har efter det visat intresse vilket de är glada över, men fler volontärer behövs fortfarande. 

– Man lever på hoppet så länge man lever, säger Åsa Carlsson. 

Speciellt yngre personer med nya förmågor efterfrågas. I nuläget är det pensionärer och äldre som är delaktiga. Intresset hos den yngre generationen upplevs som svalt. 

– Det här med att vara besökare. Det är ju inte bara besvär. Det gör man för att man är intresserad av sina medmänniskor, säger Åsa Carlsson.

Text: Olivia Cronholm

Foto: Olivia Cronholm

Fakta Röda Korset:

1918: Rödakorsare beslutar sig för att göra hembesök för att förbättra sociala villkor för utsatta och sjuka inom vården.

1965: Vid Röda Korsets 100-års jubileum var “Bryta isolering” ett manifest och besöksverksamheten, då kallad ”Väntjänsten”, blev ett uttalat uppdrag för Röda Korset. 

1980: Telefonjouren, om du vill prata med en medmänniska. 

1990: Anhörigstödet, för dig som av olika anledningar har ett vårdansvar över en anhörig och önskar stöd i detta.