Cannabisrökningen fördubblad – trots stora satsningar

SKURUP. Var fjortonde högstadieelev i Skurup har testat cannabis, visar en ny undersökning från Malmö Högskola. Det är dubbelt så många som förra året, trots att kommunen sedan dess gjort två nyanställningar i kampen mot narkotikan.

– Det bekräftar känslan som vi haft, att närvaron av cannabis ökat under året. Det har funnits en oro i Skurup, med fler vuxna som haft misstankar om rökning och försäljning än tidigare, säger fältsekreteraren Hilde Pettersson.

Kommunen anställde för ett år sedan henne och kollegan Jonna Östensson för att tackla alkohol- och narkotikafrågor bland unga. Att missbruket ökat trots kommunens satsning är något de märker i sina samtal med högstadieelever.

– Vi vet inte varför den här ökningen sker just nu. Uppenbarligen så är intresset och tillgången för cannabis större än tidigare. Det är jättesvårt att förklara.

På kvällarna går hon och Östensson rundor på Skurups gator och pratar med ungdomarna. Däremot pratar de inte om cannabis, eller arbetar aktivt för att upptäcka olika typer av missbruk.

Istället menar Hilde Pettersson att skolan och föräldrarna har ett stort ansvar i att uppmärksamma farorna med cannabisrökning.

– Vi är främst trygghetsskapande kontakter. Det är inte så att vi går runt och upptäcker cannabisrökare. Det kan vi också göra, men det är inte det som är syftet med vårt arbete.

Mackleanskolans rektor Peter Sandén vill inte ställa upp på en intervju.

– Det har ju gjorts en enkätundersökning (om ungas cannabisvanor, reds. anm.), den kan du ju ta del av i sådana fall. Annars är jag inte så intresserad av att vara med på den här grejen, säger Peter Sandén.

Högstadieskolan Macklean en av de platser som fältsekreterarna ska arbeta mer med i höst. Tillsammans med kommunpolisen vill de informera lärarna om marijuanans skadeverkningar på tonårshjärnan.

Har man inte gjort det förut?

– Inte vi i alla fall, eftersom både vi och kommunpolisen är ganska nya i Skurup. Men det är ett initiativ vi tar utifrån den ökning vi ser, säger Hilde Pettersson.

Utöver de förebyggande åtgärderna så tror hon att kommunen har bättre möjligheter att hjälpa de ungdomar som testat narkotika och i värsta fall fastnat i ett missbruk än för ett år sedan.

– I våras utbildades våra kollegor från frivården i ett cannabisprogram för unga. Det innebär att vi kommer kunna erbjuda snabbare behandling till dem som söker vår hjälp, säger Pettersson.

Text: Jonathan Lundberg
Foto: Pixabay