Coops lokal på gågatan kan stå tom hela nästa år

 

Coop på gågatan som nu ska stängas.

Coop på gågatan som nu ska stängas.

SKURUP. Coop meddelade i september att man stänger affären på gågatan i Skurup. Nu står ägarna och förvaltarna av lokalen, Leny fastighets AB, på ruta ett och måste hitta en ny hyresgäst.

Även om Leny fastighets AB inte förvånades över Coops beslut att stänga ner sin butik på gågatan (Stora Torggatan) i Skurup kom beskedet väldigt plötsligt. Det hade inte förts någon diskussion parterna emellan innan beslutet fastställdes. 

– Beslutet i sig är inte förvånande, men jag trodde väl att det skulle föregå med en diskussion. Jag fick reda på det när jag läste tidningen, säger Tobias Persson, VD på Leny fastighets AB. 

Med tanke på de höga driftskostnaderna och lokalens storlek är efterfrågan för fastigheten låg. Lokalen är 1000 kvadratmeter stor, vilket intressenterna anser är för stort. En möjlig lösning på problemet skulle således kunna vara att dela upp lokalen i flera mindre delar. 

– Vi får klart fundera på om den skall delas upp i mindre delar, men det är ont om dagsljus till de inre delarna, så det krävs någon intressent till dessa innan man släpper ytan intill gågatan, säger Tobias Persson. 

Leny fastighets AB äger inte bara den lokal som Coop nu lämnar utan även kommunhuset samt den lokal som upptas av Systembolaget. Nu oroas Tobias Persson över att Coops besked kan leda till en negativ spiral för näringslivet på gågatan. 

– Det är klart att vi känner en oro inför att fler ska säga upp sina avtal. De senaste tio åren har vi sett en trend: flera hyrestagare väljer att flytta. Att Coop lämnar kan leda till att flera gör samma sak. 

Den 30 oktober ska Coop officiellt stänga ner, även om kontraktet löper ända tills 31 december 2023. I nuläget väntas lokalen stå helt tom tills kontraktstidens slut, och Leny fastighets AB fokuserar istället på att hitta en ny intressent till årsskiftet 2023 och 2024. 

Näringslivsansvarig på Skurups kommun, Sahand Kousha, tycker det är tråkigt att Coop behöver stänga, men ser ändå positivt på gågatans framtid. 

– För gågatans del är det tråkigt att det blir tomt. Å andra sidan, ser man till Skurup i stort har invånare fortfarande tillgång till en Coop-butik. Dessutom är det ett attraktivt ställe, så vill någon i Skurup investera kanske det är möjligt, säger Sahand Kousha. 

Text: Oliver Kertes Foto: Oliver Kertes