Extrainsatt kommunfullmäktige: “Vart har er moral tagit vägen”?

SKURUP. Skurups kommunfullmäktige höll i går ett extrainsatt möte i Nils Holgerssons skolaula för att ta ställning till oppositionens förslag om att ompröva majoriteten i fullmäktige. Skurupsposten har tidigare rapporterat om de senaste veckorna stridigheter och var på plats för att ta pulsen på mötet.

Efter en tids frånvaro till följd av coronapandemin välkomnade kommunfullmäktiges ordförande, Ann-Helen Nilsson (C)  en ovanligt stor skara till mötet. Debatten inleddes tidigt, när Lars Nyström (SD) efter två minuter tog upp en ordningsfråga.

– Jag vill passa på att gratulera Jörgen Lidfeldt till att ha blivit partiledare, långt om länge.

Snabbt därefter fick han en tillsägelse av ordföranden om att ”det inte skulle bli den typen av debatt”. Om de sju vildarna är att betrakta som ett parti råder det delade meningar om. Ordföranden var tydlig med att gruppen är att betrakta som politiska vildar fram till nästa val och inte ska benämnas som ett nytt parti.

Efter mötesformalia och ett enhälligt beslut om att omstrukturera valdistrikten i Skurup påbörjades debatten. Initiativärendet som låg på bordet innebar en omprövning av majoritetsförhållandet i fullmäktige, vilket betyder att det nuvarande styret (bestående av Moderaterna och Skurupspartiet) riskerar att förlora sin majoritet i kommunens nämnder. Merparten av ledamöterna som talade tillhörde Moderaterna och Sverigedemokraterna..

– If it aint broke dont fix it, sa kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) i sitt inledande anförande. Han fortsatte med ett 10 minuter långt tal där han menade att Socialdemokraterna och resten av opposition är rädda för att möta väljarna.

I kritiken mot de sju avhopparna från Sverigedemokraterna var tonläget högt. De kritiserades hårt för att agera odemokratiskt, då de valt att inte lämna tillbaka sina platser till Sverigedemokraterna.

– Den ena pratar om diktatur och den andra om Hitler, vilken ideologi kan det ligga bakom, sa Lars Nyström som är ordförande för SD i kommunen.

Ingvar Wennersten, ledare för Sverigedemokraterna i Skurup, menade att vildarna saknade moral.

– Vart har er lojalitet tagit vägen? Vart har er moral tagit vägen, sa Ingvar Wennersten.

Sten Åke Strandberg (Kommunens väl) gav replik och menade istället att det var Sverigedemokraterna som bar ansvaret för situationen och att de misslyckats med att upprätthålla demokratin i sitt eget parti. Ett liknande resonemang fördes av Jörgen Lidfeldt, som är en ledargestalt i den avhoppade gruppen av sverigedemokrater:
– I vår grupp lyssnar vi på varandra. En majoritet vill följa en annan gruppledare, men då uteslöt ni mig i stället, sa Jörgen Lidfeldt.

Initiativärendet  återremitterades slutligen i väntan på kommunjuristens uttalande. Ärendet ska  beredas av kommunstyrelsen inom en vecka och efter det väntar ännu ett möte för att avgöra kommunstyrets framtid. 


Text och foto: Philip Lidgren