Delade uppfattningar om Prideflaggans existens i Skurups kommun

Bland Skurups politiker råder det delade meningar om Prideflaggan. Foto: Pixabay

Bland Skurups politiker råder det delade meningar om Prideflaggan. Foto: Pixabay

SKURUP. Liberalerna lämnade tidigare in en motion om att kommunen ska köpa in en Prideflagga, men enligt moderaterna i Skurups Kommun äger kommunen redan en sådan flagga.

Åsa Ekblad från Moderaterna i Skurup hävdar att kommunen redan äger en Prideflagga och därför blir Liberalernas förslag för dem intetsägande.

– Jag tror att de gör det här i populistiskt syfte, eftersom det cirkulerar den typen av frågor i sociala medier, säger Åsa Ekblad.

Däremot uppger Christian Björkqvist, kanslichef på Skurups kommun, att kommunen inte äger någon Prideflagga i nuläget.

Åsa besvarar detta med att hon hade fått felaktiga uppgifter från personal vid ett tidigare tillfälle och ber om ursäkt för felaktig information.

Moderaterna anser emellertid inte att kommunen ska ta ställning i den här typen av frågor och därmed inte inneha en Prideflagga. Åsa Ekblad menar att Prideflaggan är för politiskt laddad för att kommunen ska använda sig av den.

–Men det betyder inte att vi inte arbetar för att man ska få älska vem man vill.

Att Skurups kommun redan skulle äga en Prideflagga är något som Magnus Alm från Socialdemokraterna inte känner till. Eftersom Liberalerna har lämnat in den här motionen, förutsätter han att kommunen inte äger någon flagga. Enligt honom är det en självklarhet att kommunen ska införskaffa en Prideflagga.

–Vi står 110 procent bakom detta. För mig är inte det här en politisk frågeställning, säger Magnus Alm.

Han tror däremot inte att motionen kommer att gå igenom, eftersom majoriteten i kommunstyrelsen har en annan uppfattning om Prideflaggan.

Text: Karin Rader