Den digitala handledningen för Skurups äldre fortsätter

Digital handledning bild3

SKURUP. För andra året i rad handleder Henriette Ellberg äldre i att använda digitala verktyg. Många av deltagarna drivs av nyfikenhet att lära sig mer om hur digital utrustning fungerar. För att variera handledningen och har man även skapat ett nytt evenemang. 

En nyhet för höstens handledning är evenemanget “Digital dag för äldre” där handledningen kommer att ske på Johannamuséet. Syftet har varit miljöombyte och undvika att alltid vara på samma plats. Det har fått god respons. 

– Vi har fått in 35 personer nu, så det är glädjande. Det kändes som att vi behövde ha någonting roligt och inte bara att de kommer hit och att jag åker ut till dem, säger Henriette Ellberg. 

I tjänsten som “Digital handledare äldre”, inom Skurups kommun, instruerar Henriette på Skurups bibliotek samt i deltagarnas hem. Deltagarna får bland annat lära sig hur man använder surfplattor, skickar SMS och navigerar i olika applikationer. De som deltar i handledningen är födda på 1930-1940-talet och har olika erfarenheter av det digitala.  

– En del har ingen erfarenhet alls medan andra har det, säger Henriette Ellberg. 

Sedan i våras finns även möjligheten att låna surfplattor från Skurups bibliotek. Detta har också bidragit till att fler har intresserat sig för handledningen. 

Henriette tillägger att de flesta redan har haft en uppfattning om det digitala och att anledningen till att många söker sig till handledningen till stor del handlar om nyfikenhet hos deltagarna.  

– Det var väl ren nyfikenhet och när man började prata om appar så tyckte de att det var väldigt spännande, säger Henriette Ellberg. 

 

Text: Fredrik Darlöf Elfqvist Foto: Fredrik Darlöf Elfqvist